Zveme na přednášku o anšlusu Rakouska

  • Termín: 15. 03. 2018, 17:00
  • Místo konání: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických)

V letošním roce uplyne 80 let od anšlusu Rakouska, které se stalo první obětí teritoriální expanze nacistického Německa. Přednáška se pokusí představit všechny klíčové okamžiky na cestě k jeho uskutečnění a zodpovědět následující otázky. Co anšlusu předcházelo a jaký měl průběh? Jakou roli při něm sehráli tamější nacisté? Jaký měl dopad na mezinárodní politickou situaci? Jaká byla reakce československé vlády a jak se anšlus projevil v domácí politice?

Videozáznam