Uspořádali jsme diskuzi o archivech KGB na Ukrajině

  • Termín: 09. 03. 2023, 19:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Co ukrývají bývalé archivy KGB na Ukrajině o Československu a našich krajanech perzekvovaných v Sovětském svazu? Co se v nich podařilo nalézt historikům ÚSTR ve spolupráci s ukrajinskými partnery? Jak se pracuje historikům a archivářům na Ukrajině během ruské agrese? Na tyto otázky v Knihovně Václava Havla odpovídali nejen pracovníci projektu Čechoslováci v Gulagu Adam Hradilek, Jan Dvořák Anna Chlebina, ale i jejich ukrajinští partneři – ředitel Archivu Služby bezpečnosti Ukrajiny Andrij Kohut a ředitel Archivní služby Ukrajiny Anatolij Chromov.

Během večera byl oficiálně spuštěn Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB k čs. historii, který představili Pavel Ircing, Jan Švec a Martin Bulín z Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni.

Videozáznam

Fotogalerie

Dovolujeme si upozornit, že z akce bude pořizován audiovizuální záznam, který může být zveřejněn.