Zveme na diskuzi k filmu Dukla 61

  • Termín: 30. 08. 2018, 19:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Veřejná diskuze se bude věnovat filmu Dukla 61. Naše pozvání přijal scenárista filmu Jakub Režný. Spolu s ním budou diskutovat režisérka a producentka Kamila Zlatušková a didaktik dějepisu Jaroslav Pinkas. V čem mění Dukla 61 náš pohled na dějiny? Jak se jeho autoři vypořádali se vztahem historických faktů a fikčních postupů? Může film o tragédii na dole Dukla najít cestu do výuky dějepisu?

Vstupné do DOXu je 40 Kč.

Diskuze je doprovodným programem k letní škole pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů Historie a fikce.

Videozáznam