Spolupořádali jsme debatu o sakrální architektuře a církevních dějinách spojenou s prezentací knihy Postaveny navzdory

  • Termín: 18. 04. 2023, 19:30
  • Místo konání: Dominikánská 8, Jalovcová 234/2, 110 00 Praha

Společně s Centrem teologie a umění a Klášterem dominikánů v Praze jsme v úterý 18. dubna 2023 v Dominikánské 8 spolupořádali debatu o sakrální architektuře a církevních dějinách spojenou s prezentací knihy Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989.

Jaké sakrální stavby u nás v letech 1948–1989 vznikly? Jak reflektují vývoj, k němuž docházelo v profánní architektuře a v liturgice? Jak vlastně vypadal každodenní život věřících komunit a jak se do nich promítlo pražské jaro či reformy Druhého vatikánského koncilu? Jakým způsobem se k těmto stavbám a dílům stavět dnes? Sakrální výstavba se po 2. světové válce začala v Evropě znovu rozvíjet. Současně pokračovalo hledání podoby kostela, která by zahrnula jak podněty architektonické a technologické, tak i liturgické a ekleziologické. Na východní straně železné opony však byly tyto procesy komplikovanější.

Hosté: Tomáš Petráček, Michal Sklenář, Norbert Schmidt

Moderovala: Klára Jirsová

VIDEOZÁZNAM

© Dominikánská 8

FOTOGALERIE

POZVÁNKA