Pořádáme besedu „Sídliště Jižní Město“

  • Termín: 25. 04. 2019, 17:15
  • Místo konání: Městská knihovna, Pobočka Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11

17:15 sraz nad schody ze stanice metra Opatov (17:30 odchod na komentovanou procházku)

18:10 Městská knihovna Praha – pobočka OpatovOpatovská 1754/14 Praha 11

Jižní Město je jedním z největších a také nejzajímavějších sídlišť v Praze. Jeho obraz jako katastrofického staveniště z filmu Panelstory (1979) ovlivnil chápání sídlišť na dlouhé roky dopředu. To je však jen jeden z možných pohledů na sídliště. Zveme vás na procházku a přednášku o jeho architektuře a minulosti s kunsthistoričkou Michaelou Janečkovou a historikem Michalem Kurzem.

Komentovanou procházku začneme v 17:15 na stanici metra Opatov a přímo v terénu si ukážeme, jaké historické dědictví může představovat sídlištní výstavba. Na procházku pak v 18:10 naváže přednáška Michaely Janečkové o vývoji sídliště a závěrečná diskuse. Jak spolu souvisí výstavba metra a sídliště Jižní Město? A jak minulost může ovlivňovat současnost a budoucnost života na sídlišti?

Hosté:

Michal Kurz (Filozofická fakulta UK)

Michaela Janečková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová/Paneláci.cz.)

Moderuje:

Václav Sixta (Dějepis pro 21. století, ÚSTR)