Výstavou „Počátky teroru“ si připomeneme výročí podpisu mnichovské dohody v roce 1938

  • Termín: Od 20. 09. 2018 do 08. 10. 2018
  • Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6 - Dejvice

Výstava nabídne neotřelý pohled na dění v odstoupených pohraničních oblastech Československa po podepsání mnichovské dohody. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa v roce 1938 a 1939 představovalo prolog k operacím v období druhé světové války. K obsazení odstoupeného území byl primárně určen wehrmacht, spolu s ním zde ale působily i jednotky SS nebo pořádkové a bezpečnostní policie (Gestapo), které prováděly represe vůči „nepřátelům Říše“ také z řad sudetoněmeckého obyvatelstva. Příslušníci SS a policie, kteří získali první zahraniční zkušenosti právě v operacích proti Československu, se během války podíleli na nejbrutálnějších zločinech v Polsku, na Balkáně a na okupovaných územích tehdejšího Sovětského svazu.

Autoři výstavy: Jan Vajskebr, Petr Kaňák, Pavla Plachá, Jan Zumr