Výstava Ve znamení tří deklarací v knihovně Vídeňské univerzity

  • Termín: Od 18. 10. 2016 do 24. 03. 2017
  • Místo konání: Univerzitní knihovna ve Vídni

Německá verze výstavy Ve znamení tří deklarací byla v úterý 18. října 2016 slavnostně otevřena v prostorách univerzitní knihovny ve Vídni. Součástí vernisáže byla přednáška Zdeňka Hazdry, jednoho z autorů výstavy, a následná diskuze na téma šlechty v Československu a střední Evropě.

Přednášky a debaty o tomto stále ještě komplexně nezpracovaném tématu se v univerzitní aule zúčastnil kromě ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry také Karel Schwarzenberg, jehož otec byl přímým účastníkem událostí, kterým se výstava věnuje, dále velvyslanec ČR v Rakousku Jan Sechter, profesor Oliver Rathkolb a profesorka Maria Wakounig z Vídeňské univerzity.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

„Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s kolegyní Ditou Jelínkovou, historičkou působící rovněž na ÚSTR.

Putovní výstava Ve znamení tří deklarací se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech a Jilemnici. Nyní bude její německá verze po vídeňské premiéře pokračovat na různých místech v Rakousku a Německu.

Výstava bude v prostorách vídeňské univerzitní knihovny umístěna do 24. března 2017.

Fotografie z přednášky a vernisáže