Výstava Ve znamení tří deklarací ve Slaném

  • Termín: Od 01. 02. 2018 do 28. 02. 2018
  • Místo konání: Knihovna Václava Štecha, Slaný

Úspěšná putovní výstava ÚSTR „Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu“ se věnuje tématu postavení šlechticů v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Jedná se o málo zmapovanou kapitolu našich moderních dějin. Výstava bude ve Slaném otevřena ve čtvrtek 1. února 2018 v 10 hodin, a to ve výstavní chodbě Knihovny Václava Štecha. Od 11 hodin naváže přednáška ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry v Aule Gymnázia V. B. Třebízského.

Výstava se zaměřuje na zástupce šlechtických rodin, kteří se za značného rizika zasazovali o jednotu zemí Koruny české a ve třech prohlášeních projevili svou podporu českému národu a lidu. Projekt si všímá na jedné straně kolaborace šlechticů, na straně druhé jejich účasti na protinacistickém hnutí a s tím i následných trestů. Téma přesahuje i do let poválečné perzekuce.

Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra, kteří výstavu připravili u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Jedním ze signatářů byl Alois Serényi, kterému je na výstavě věnována samostatná část. Na jednotlivých panelech jsou představena témata jako například: šlechta v protektorátní politice, nátlak na šlechtu k přijetí německé národnosti, ekonomická perzekuce šlechty, šlechta v odboji či šlechta inklinující ke krajní pravici a fašismu. Celá problematika je na závěr završena i osudy konkrétních osob, mezi které patří Zdenko Radslav a František Kinští z Vchynic a Tetova, Karel Belcredi, Weikhard Colloredo-Mansfeld, Karel IV. ze Schwarzenbergu, Jan Adolf z Lobkovic a mnoho dalších.

Výstavu je možné navštívit od 1. do 28. února 2018 ve výstavní chodbě Knihovny Václava Štecha ve Slaném. Otevřeno je denně mimo středy od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.