Výstava Ve znamení tří deklarací na zámku Třeboň

  • Termín: Od 30. 03. 2018 do 27. 04. 2018
  • Místo konání: Zámek Třeboň

Úspěšná putovní výstava ÚSTR Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu se věnuje tématu postavení šlechticů v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Jedná se o málo zmapovanou kapitolu našich moderních dějin. Výstava bude otevřena v galerii zámku Třeboň slavnostní vernisáží ve čtvrtek 29. března 2018, následovat bude přednáška autora výstavy Zdeňka Hazdry ve Schwarzenberském sále.

Výstava se zaměřuje na zástupce šlechtických rodin, kteří se za značného rizika zasazovali o jednotu zemí Koruny české a ve třech prohlášeních projevili svou podporu českému národu a lidu. Projekt si všímá na jedné straně kolaborace šlechticů, na straně druhé jejich účasti na protinacistickém hnutí a s tím i následných trestů. Téma přesahuje i do let poválečné perzekuce.

Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra, kteří výstavu připravili u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Na jednotlivých panelech jsou představena např. tato témata: šlechta v protektorátní politice, nátlak na šlechtu k přijetí německé národnosti, ekonomická perzekuce šlechty, šlechta v odboji či šlechta inklinující ke krajní pravici a fašismu. Celá problematika je na závěr završena i osudy konkrétních osob, mezi které patří Zdenko Radslav a František Kinští z Vchynic a Tetova, Karel Belcredi, Weikhard Colloredo-Mansfeld, Karel IV. ze Schwarzenbergu, Jan Adolf z Lobkovic a mnoho dalších.

Výstavu je možné navštívit od 30. března do 27. dubna v zámecké galerii Státního zámku Třeboň. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 16 hodin.