Výstava Ve znamení tří deklarací na Svaté Hoře u Příbrami

  • Termín: Od 20. 01. 2021 do 30. 06. 2021
  • Místo konání: Svatá Hora u Příbrami

Ve spolupráci se Svatou Horou u Příbrami jsme připravili další reprízu výstavy Ve znamení tří deklarací.

Výstavní projekt přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

„Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká Zdeněk Hazdra, který tento projekt připravil společně s historičkou Ditou Homolovou (ÚSTR).

Putovní výstava Ve znamení tří deklarací se již od října 2014 postupně představila veřejnosti na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech, Jilemnici, Kuníně a dalších městech.

Výstavu lze navštívit do 30. června 2021 v Mníšecké kapli. Otevření celého areálu se řídí aktuálními nařízeními vlády.