Výstava „Rozkulačeno!“ v Dubu nad Moravou

  • Termín: Od 08. 03. 2019 do 21. 03. 2019
  • Místo konání: Dub nad Moravou

Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci se senátorem Lumírem Kantorem a městysem Dub nad Moravou další uvedení putovní verze výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu.

Jednou z nejsmutnějších kapitol éry komunismu je bezesporu násilná kolektivizace, která dosud nebyla v Čechách dostatečně reflektována, a proto dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k půdě a stále pociťujeme její neblahé důsledky: rozvrácení venkova, rozsáhlé sociální změny ve společnosti, tisíce zničených životů a lidských tragédií, změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a éru socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 8. března od 17.30 hodin v Kulturním a společenském centru v Dubu nad Moravou. Zájemci pak mohou výstavu navštívit až do 21. března. Poté se expozice přesune do Velkého Týnce.

Fotogalerie