Výstava „Rozkulačeno!“ na ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou

  • Termín: Od 05. 11. 2018 do 30. 12. 2018
  • Místo konání: ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou

Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci s pedagogy ZŠ Švermova ve Žďáru nad Sázavou další uvedení putovní verze výstavy Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu.

Téma výstavy budou žáci zpracovávat ve svých hodinách dějepisu a zaměří se přitom na místní region. Závěry svých historických výzkumů pak předvedou na veřejné akci, která výstavu doprovodí.

Jednou z nejsmutnějších kapitol éry komunismu je bezesporu násilná kolektivizace, která dosud nebyla v Čechách dostatečně reflektována, a proto dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k půdě a stále pociťujeme její neblahé důsledky: rozvrácení venkova, rozsáhlé sociální změny ve společnosti, tisíce zničených životů a lidských tragédií, změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a éru socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.