Výstava Diktatura versus naděje v rámci Noci kostelů na Svaté Hoře

  • Termín: Od 26. 05. 2017 do 31. 12. 2017
  • Místo konání: Svatá Hora u Příbrami

Návštěvníci letošní Noci kostelů na Svaté Hoře u Příbrami mohou navštívit také výstavu Diktatura versus naděje.

Výstava je v prostorách místního muzea umístěna do 31. října 2017.

Výstava Diktatura versus naděje představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků.

Výstava Diktatura versus naděje byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové, v Památníku Vojna, v prostorách Technické univerzity v Liberci, v Galerii NPÚ v Českých Budějovicích, v katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v jezuitské koleji v Klatovech.

K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení:

Pracovní listy a metodika pro učitele základních škol
Pracovní listy a metodika pro učitele středních škol
Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka).
Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů a na spolupráci ve skupině.