Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme na sérii přednášek pro veřejnost

  • Termín: 07. 12. 2022, 18:00
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme ve středu 7. prosince v 18 hodin na vystoupení historika Martina Tichého k tématu Politické procesy a propaganda v Československu v letech 1948-1956. Přednáška se uskuteční v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

Na přednášce budou připomenuty některé dobové skutečnosti, které se týkají politických procesů. Ty sloužily nejen k odsouzení politických oponentů komunistického režimu, ale i k zastrašení značné části české a slovenské společnosti. Bez propagandistických kampaní by nebylo možné tohoto cíleného účinku dosáhnout. Propagandisté pracovali i s projevy (obrazy) antisemitismu.