Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze jsme uspořádali přednášku Martina Jindry o osudu sochy Mojžíše od Františka Bílka

  • Termín: 25. 04. 2023, 18:00
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze proběhlo v úterý 25. dubna 2023 v 18 hodin vystoupení historika Martina Jindry k tématu Bílkův „Mojžíš“ před Staronovou synagogou. Přednáška se uskutečnila v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

V roce 1937 byl před Staronovou synagogou v Praze zcela nehlučně odhalen Bílkův „Mojžíš“. Dílo vzniklé v rámci umělcova cyklu duchovních dějin lidstva „Cesta“ se mělo stát součástí myšlenkového konceptu stavby Bílkovy vily v Chotkových sadech, ale ve válečných a poválečných letech sochu čekal pohnutý osud… Nacistickou okupaci tato výtvarně pojatá meditace před Staronovou synagogou nepřečkala. Odstranění a zničení Bílkova „Mojžíše“ bylo dokonce zařazeno mezi kulturní zločiny nacistického režimu vůči Československu projednávané při Norimberském procesu. Nově odlité dílo bylo u památné Staronové synagogy znovuodhaleno v červenci 1948.

FOTOGALERIE

Termíny přednášek

21. 3. 2023, Adam Hradilek: Anabáze Petra Artona

25. 4. 2023, Martin Jindra: Bílkův „Mojžíš“ před Staronovou synagogou

11. 5. 2023, Marián Lóži: Eduard Goldstücker – životní trajektorie československého intelektuála ve 20. století

6. 6. 2023, Tomáš Zouzal: Tábor pro árijské partnery ve smíšených manželstvích v Bystřici u Benešova