Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme na přednášku Mariána Lóžiho o životě Eduarda Goldstückera

  • Termín: 11. 05. 2023, 18:00
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme ve čtvrtek 11. května 2023 v 18 hodin na vystoupení historika Mariána Lóžiho k tématu Eduard Goldstücker – životní trajektorie československého intelektuála ve 20. století. Přednáška se uskuteční v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

Historik Marián Lóži přiblíží profesní dráhu Eduarda Goldstückera, uznávaného literárního vědce, diplomata a prvního vyslance Československa ve státu Izrael, ale také zrádce, odsouzeného v květnu 1954 ve vykonstruovaném procesu k doživotnímu trestu. Přednáška se zaměří na Goldstückerovo střetávání s antisemitismem a komplikovaný vztah ke KSČ.

Termíny přednášek

21. 3. 2023, Adam Hradilek: Anabáze Petra Artona

25. 4. 2023, Martin Jindra: Bílkův „Mojžíš“ před Staronovou synagogou

11. 5. 2023, Marián Lóži: Eduard Goldstücker – životní trajektorie československého intelektuála ve 20. století

6. 6. 2023, Tomáš Zouzal: Tábor pro árijské partnery ve smíšených manželstvích v Bystřici u Benešova