Přednáška Jana Dvořáka „Historie jedné hereze“ proběhla v Židovském muzeu v Praze

  • Termín: 28. 02. 2023, 18:00
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze vystoupil v úterý 28. února v 18 hodin historik Jan Dvořák s tématem Historie jedné hereze rodina Freundových v soukolí totalitních režimů. Přednáška proběhla v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

Přednáška přiblížila dramatické životní osudy příslušníků pražské židovské rodiny Freundových, které zásadním způsobem poznamenaly ideologicko-mocenské střety v meziválečném komunistickém hnutí. Rodinná historie Freundových fascinuje svým tragickým rozměrem, především je ale výjimečná tím, jak výrazně reflektuje turbulentní vývoj, jímž v meziválečném období prošla tuzemská radikální levice, stejně jako bilaterální československo-sovětské vztahy. K dovršení rodinné tragédie za nacistické okupace Čech a Moravy pak dochází nejen v kontextu rasové politiky okupantů, ale i v důsledku dřívějších politických aktivit.

Fotogalerie

Termíny dalších přednášek:

21. 3. 2023, Adam Hradilek: Anabáze Petra Artona

Duben 2023, Martin Jindra: Bílkův „Mojžíš“ před Staronovou synagogou

Květen 2023, Tomáš Zouzal: Tábor pro árijské partnery ve smíšených manželstvích v Bystřici u Benešova

Červen 2023, Marián Lóži: Kdo byli členové tzv. protistátního spikleneckého centra Rudolfa Slánského? Složení, prosopografie a vyšetřovací zkušenost uvězněných komunistických funkcionářů