Ve čtvrtek 10. října umístíme pamětní tabulku JUDr. Oldřichu Peclovi, odsouzenému k smrti v procesu s tzv. skupinou Milady Horákové

  • Termín: Od 10. 10. 2019, 12:00 do 10. 10. 2019, 13:00
  • Místo konání: Pařížská 1073/1, Praha 1 Staré Město

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa, který od roku 2017 běží v České republice. Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni či zemřeli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka. Předobrazem projektu se staly dlažební kostky Stolpersteine, které v evropských městech připomínají oběti holokaustu. Dosud se nám podařilo umístit patnáct personalizovaných tabulek v České republice a deset tabulek Čechoslovákům popraveným v letech Velkého teroru v bývalém Sovětském svazu.

Ve čtvrtek 10. října 2019 ke stávajícím tabulkám přibude další. Tentokrát uctíme památku odsouzeného k trestu smrti ve vykonstruovaném politickém monstrprocesu se skupinou kolem Milady Horákové.

Ve 12:00 bude na adrese ul. Pařížská 1073/1, Praha 1 Staré Město slavnostně umístěna pamětní plaketa právníku a podnikateli Oldřichu Peclovi, jehož manželka Ankica byla sestrou jugoslávského diplomata. „Strůjcům procesu přišly vhod jeho rodinné jugoslávské kontakty: byla mu určena role podporovatele „zrádného titoismu“. V jednom ze svých posledních dopisů Radě svobodného Československa z 15. 10. 1949 Pecl prorocky uvedl: „Proslýchá se…, že se i zde chystají monstre-procesy… Z každého procesu zůstane nějaký osten v duši národa. Bude třeba se již předem připravovat na tyto procesy a ukázat, co komunisté sledují…. K dalšímu odhalování komunistické propagandy a teroru už Peclovi nezbyl čas. Byl obviněn ze zločinu velezrady a ze zločinu vyzvědačství. V soudním procesu s „vedením záškodnického spiknutí proti republice“ ve dnech 31. 5. – 8. 6. 1950 jej spolu s Dr. Miladou Horákovou, Janem Buchalem a Závišem Kalandrou odsoudil Státní soud k trestu smrti. Dne 24. června byla odvolání všech odsouzených proti trestu smrti zamítnuta. K výkonu trestu na Oldřichu Peclovi došlo 27. června 1950 kolem páté hodiny ranní. Jeho poslední přání, aby mu umožnili rozmluvu s manželkou, nebylo splněno. Nervově nemocná Ankica, zadržovaná doslova pár desítek metrů od popraviště, se o smrti svého manžela dozvěděla velmi nešetrně až o více než čtvrt roku později,“ uvádí Markéta Doležalová.

Téhož dne si v 10:00 na adrese Revoluční 5, Praha 1 připomeneme památku popraveného divadelního a literárního kritika, historika a novináře Záviše Kalandry za účasti příbuzných a pamětníků. Pamětní tabulka Záviši Kalandrovi zde bude umístěna v nejbližší době.

Velmi děkujeme vlastníkům všech dotčených objektů za jejich součinnost a podporu projektu Poslední adresa!

Projekt Poslední adresa v České republice realizuje Ústav pro studium totalitních režimů. První tabulky byly umístěny v červnu 2017. Koordinátorka projektu Edita Jiráková uvádí: „Dosud se nám podařilo umístit pamětní tabulky Poslední adresy zástupcům různých skupin obyvatelstva, které byly cíleně perzekvovány. Svou pamětní tabulku tak mají představitelé armády, četnictva, studentské obce, Sokola, církve a další veřejně činné osoby. Nyní v rámci projektu Poslední adresa otevřeme případ, jenž se stal symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany.“

Poslední adresa nechce připomínat pouze osudy významných lidí, je především památníkem běžných občanů. Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo studenti, kteří se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictví webové stránky www.posledniadresa.cz. V současné době můžete nalézt tabulky Poslední adresy kromě České republiky také v Rusku, Ukrajině, Německu, Moldavsku a Gruzii. Záštitu projektu Poslední adresa udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Poslední adresa Editu Jirákovou: tel. 604 123 798, e-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz

Bližší informace, medailonky a archivní fotografie můžete nalézt na www.posledniadresa.cz