Zveme vás na diskuzní večer Kněží v české paměti, který pořádáme ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

  • Termín: 16. 11. 2017, 19:30
  • Místo konání: Dominikánská 8 při kostele sv. Jiljí v Praze, barokní refektář, Jilská 7a

Jaké místo mají kněží v paměti české společnosti? Jaké významy tyto obrazy na sebe váží ve veřejném prostoru? Proč je důležité jim rozumět? První setkání z diskusního cyklu otevře téma „obrazů kněžství“ pohledem historiků různých zaměření. Spolu s hosty se budeme zamýšlet nad minulostí i současností obrazů kněžství v české společnosti. Na základě konkrétních materiálů se pokusíme zodpovědět otázku, jakou roli hrají postavy kněží v představě české společnosti o vlastní minulosti, kdo tyto obrazy vytváří a k čemu slouží.

Jako hosté vystoupí historik a didaktik dějepisu Kamil Činátl a historici Petr Husák a Jan Randák.

Vstup volný. Info na Facebooku