V Pardubicích byla k vidění výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

  • Termín: Od 26. 05. 2023, 17:00 do 22. 06. 2023
  • Místo konání: Foyer sálu J. Kašpara, Komenského 125, 530 02 Pardubice

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Výstava byla pořádána ve spolupráci s Pardubickým krajem a senátorkou Miluší Horskou, která výstavu zahájila 26. května v 17 hodin. Součástí vernisáže byla beseda s historiky Ústavu pro studium totalitních režimů a spoluautory výstavy Martinem Tichým a Jiřím Urbanem.

Autory výstavy jsou Jaroslav Rokoský, Petr Blažek, Libor Svoboda, Martin Tichý, Jiří Urban a Jaroslav Pinkas.