V Hradci Králové uvedeme knihu Postaveny navzdory

  • Termín: 26. 04. 2023, 16:30
  • Místo konání: Filozofická fakulta UHK, Učebna B 9, nám. Svobody 331/2, 500 02 Hradec Králové

Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum pro výzkum církevních dějin Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK a Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého zvou na diskusi spojenou s prezentací knihy Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948-1989, která proběhne ve středu 26. dubna 2023 v 16.30 hod v učebně č. B9 Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (vstup: nám. Svobody 331/2, 500 02 Hradec Králové).

Za jakých okolností došlo v letech 1948–1989 v českých zemích ke stavbě nových kostelů a kaplí? Jaké údaje k těmto procesům poskytují prameny a pamětníci? Jak prožívali dlouhodobou marginalizaci a obtíže věřící? Co pro ně znamenalo pražské jaro a II. vatikánský koncil?

O těchto a souvisejících otázkách budou diskutovat historik a teolog Michal Sklenář, autor publikace, historik Tomáš Petráček, odborník na moderní církevní dějiny, a teolog Prokop Brož, specializující se na ekleziologii.

Více informací o knize najdete zde.