Spolupořádali jsme odborný seminář na téma Kontinuity, diskontinuity a deformace českého družstevnictví 1945-1953

  • Termín: 12. 04. 2018, 17:00
  • Místo konání: Riegrova dvorana, Malostranské nám. 7/19, Praha 1

Jan Slavíček a Jiří Urban v semináři představí klíčové aspekty a okamžiky transformace českého spotřebního a zemědělského družstevnictví na cestě od poválečného hledání kontinuit a diskontinuit k poúnorové deformaci, která popřela nejzákladnější principy tradičního družstevnictví.

Jan Slavíček, autor knihy Ze světa podnikání do světa plánované distribuce, se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956. Zkoumá roli družstev v československé ekonomice, jejich hospodářskou činnost a vztahy s komunistickou stranou a odkrývá předpoklady proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce.

Jiří Urban, autor knihy Kolektivizace venkova v horním Polabí, zkoumá, jak byla myšlenka kolektivního obdělávání půdy v letech 1945–1953 ve společnosti přijímána, jaké reakce kolektivizační úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky a okolnosti za těmito reakcemi stály a jaké sociální souvislosti se skrývaly za konkrétním jednáním aktérů.

Knihy obou autorů budou na místě k zakoupení.

Videozáznam

Fotogalerie

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu Ústavu.