Spolupořádáme debatu o jazykové situaci na Ukrajině

  • Termín: 23. 09. 2022, 17:00
  • Místo konání: K-centrum, Senovážné náměstí 23, Praha 2, sál č. 16

Ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů, Českou asociací ukrajinistů a Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou srdečně zveme v pátek 23. září na debatu Jazyková situace na Ukrajině. Historický vývoj a skutečnost, ve které vystoupí ukrajinisté Rita Lyons Kindlerová a Alexej Sevruk a historik Libor Svoboda.

V debatě hosté představí jazykovou situaci Ukrajiny z historického hlediska, rozšíření a rozvrstvení ukrajinštiny, řeč bude také o dialektech a sociolektech na Ukrajině. Dozvíte se, jaká je situace s rusko-ukrajinským bilingvismem nebo jak by se měla správně přepisovat toponyma z ukrajinštiny do češtiny.