Spolu s Filozofickou fakultou zveme na debatu o totalitarismu

  • Termín: 26. 04. 2022, 18:00
  • Místo konání: Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK, Centrum strategických regionů, zvou na interdisciplinární debatu Totalitarismus: koncept k ne/zahození?, která proběhne v úterý 26. dubna 2022 v 18 hodin v Kavárně Liberál.

Jako pojem, koncept či teorie je totalitarismus termínem, který se neustále vrací do (nejenom) české diskuze a vyvolává v ní velké spory. Ty jdou často nad rámec standardně vedené akademické, ale též mediální či obecně veřejné debaty. Mnoho různých pojetí totalitarismu proniklo do humanitních i společenskovědních disciplín a vytvořilo se kolem nich široké spektrum škol a přístupů. Českou diskusi o totalitarismu pak před patnácti lety také významně akceleroval vznik Ústavu pro studium totalitních režimů. Kam se diskuse o totalitarismu posunula? Filozofické, konceptuální, empirické a jiné aspekty tohoto problému přiblíží volná debata badatelek a badatelů z odlišných disciplín a oborových paradigmat.

Debaty se zúčastní Radek Buben (FF UK), Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR), Denisa Nečasová (FF MU) a Martin Štefek (FF UK).

Moderuje: Ondřej Matějka (ÚSTR)

Fotogalerie: