Projekt Poslední adresa připomněl 30 let svobody umístěním pamětní tabulky Danuši Muzikářové

  • Termín: 15. 11. 2019, 11:00
  • Místo konání: Kounicova 69, Brno

Danuši Muzikářové bylo 18 let, když 21. srpna 1969 zahynula na protestní demonstraci v Brně, odehrávající se přesně rok po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pamětní tabulku v místě jejího bydliště umístíme v rámci projektu Poslední adresapátek 15. listopadu 2019, symbolicky 30 let po znovunabytí svobody v naší zemi.

Poslední okamžiky života Danuše Muzinářové přiblížil účastník demonstrace Alois Kocourek: „Kolem půl šesté se ozvala střelba, zatím se střílelo do vzduchu. A pak někdo zakřičel: ‚Bacha, to jsou ostrý!‘ Lidé prchali do bočních ulic, já jsem byl mezi těmi, kteří běželi po ulici 9. května směrem ke kavárně Bellevue. Už jsme byli skoro na náměstí, když jsem se ohlédl a uviděl spadnout dívku, která běžela kousek za mnou. Na tom jejím pádu bylo něco divné, že měla ruce pod tělem, při běžném zakopnutí každý člověk z pudu sebezáchovy dá ruce před sebe. Zvedl jsem ji, krvácela z obličeje. Nebyl čas přemýšlet, jestli je zraněná nebo mrtvá, někdo běžel telefonovat pro pomoc, mezitím přijel nějaký člověk s autem. Naložili jsme ji do auta a on ji odvezl do úrazové nemocnice.“(zdroj: BŘEČKA, J. – SEČKÁŘOVÁ, V.: Brno v srpnu 1968 a 1969, s. 26.; citace dostupná v článku J. Břečky Divoký západ si z našeho státu už dělat nedáme…Průběh demonstrací 21. a 22. srpna 1969 v Brně v revue ÚSTR Paměť a dějiny 2009/03).

Pamětní plaketa Danuši Muzikářové byla umístěna 15. listopadu 2019 v 11 hodin na adrese Kounicova 69, Brno.

Projekt Poslední adresa připomíná konkrétní lidi, již zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni či zahynuli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní tabulka. První tabulky byly umístěny v červnu 2017. V současné době najdete tabulky Poslední adresy kromě České republiky také v Rusku, Moldavsku, Gruzii, na Ukrajině a v Německu. Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo třeba studenti, kteří se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. V České republice projekt zaštiťuje Ústav pro studium totalitních režimů.

Kontakt:  Edita Jiráková, koordinátorka projektu, tel. 604 123 798, e-mail: edita.jirakova@ustrcr.cz