Prezentace 5. a 6. dílu publikace Film a dějiny

  • Termín: 10. 04. 2017, 18:00
  • Místo konání: Kino MAT, Karlovo nám. 285/19, Praha 2

V pondělí 10. dubna 2017 v 18 hodin proběhla v kině MAT prezentace dvou aktuálních výstupů projektu Film a dějiny, kolektivních monografií Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba Film a dějiny 6. Postkomunismus. Proměny českého historického filmu po roce 1989. Publikace představili editor všech knižních řad Film a dějiny Petr Kopal a editor posledního dílu Film a dějiny 6 Luboš Ptáček, za nakladatelství Casablanca promluvil odpovědný redaktor obou kolektivních monografií Václav Žák.

Anotaci kolektivní monografie Film a dějiny 5, kterou v roce 2016 vydaly Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatelství Casablanca, naleznete zde

Kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na prvky ostalgie a postkomunismu, ideovou revizi pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu 60. let a přetrvávající schémata z období normalizace, proměnu filmového stylu a narace, přesun témat od velké historie k osobní a rodinné historii. Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Tyto změny se vtiskly do podoby žánru historického filmu. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy a seriály patří v české společnosti i nadále k tématům vysokého společenského statusu. Kniha se snaží prokázat, že současný historický film hodnotí nejenom zobrazovaná období, ale že se rovněž v alegorické rovině vyjadřuje k aktuálním kulturně-politickým tématům. Autoři vycházejí z teze, že minulost se stává místem poznávání přítomnosti.