Pořádáme seminář Jediný výstřel únorového puče III

  • Termín: 01. 03. 2018, 17:00
  • Místo konání: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických)

Pokračování série seminářů zaměřených na přípravu a dramatický vývoj únorového komunistického puče se zvláštním zaměřením na studentské aktivity v kritický den 25. února 1948. Seminář přinese nové informace k problematice některých událostí bezprostředně před započetím krize i k dění v průběhu několika krizových dnů Února 1948 a objasní některé dlouhodobě přetrvávající falešné představy a mýty související s dobovými událostmi (např. příprava vybraných složek SNB na vystoupení ve prospěch KSČ, lednové demonstrace vojáků, politický konflikt 13. února, přepadení ústředního sekretariátu Národně socialistické strany, vyzbrojování dělnických milicí, zatýkání studentů, přítomnost spisovatele G. Greena v únorové Praze, první prokazatelná smrtelná oběť StB a další).

Hosty semináře budou prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., a doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. z Ústavu pro soudobé dějiny, v. v. i. Moderuje a výsledky svého výzkumu přednese PhDr. Jaromír Kalus.

Videozáznam