Pořádáme prezentaci knihy Židé v Gulagu

  • Termín: 20. 09. 2018, 19:00
  • Místo konání: Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Dodnes je všeobecně málo známou skutečností, že k největšímu nárůstu sovětských represí vůči Čechoslovákům došlo v období 2. světové války, kdy byla značná část obyvatel Československa těžce postižena perzekucí nacistických okupantů, jeho židovská populace dokonce stanula tváří v tvář hrozbě vyhlazení. Tragičnost válečného osudu zdejších Židů umocňuje fakt, že právě oni byli druhou nejpočetnější skupinou československých občanů, kterou postihl sovětský represivní režim ve válečných letech 1939—1945.

Publikace Židé v Gulagu. Sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa (ÚSTR 2017) přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany nacistických a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy odsouzena k mnohaletým trestům nucené práce v táborech Gulagu. Rozhovory s pamětníky doplňují nedávno odtajněné a zpřístupněné dokumenty a fotografie z archivů NKVD, které se autorům podařilo dohledat zejména v ukrajinských archivech.

Knihu představila autorská dvojice historiků Jan Dvořák a Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiích

V sovětských gulazích skončily tisíce československých Židů – 23. září 2018, Echo24.cz

Fotogalerie