Plzeňská repríza výstavy o československém exilu 20. století

  • Termín: Od 14. 10. 2016 do 01. 11. 2016
  • Místo konání: Plzeň

Jakým způsobem ovlivnil exil v letech 1914 až 1989 statisíce lidských osudů? Kdo byli významní českoslovenští exulanti a do jaké míry jsme dnes již zapomněli na fenomén exilu v dobách nesvobody? Tato témata zpracovali autoři venkovní expozice Československý exil 20. století, která byla po své pražské premiéře představena 14. října v Plzni.

Putovní výstava Československý exil 20. století je projektem spolku Československý exil. „Jeho cílem je prostřednictvím kulturních a výstavních projektů připomínat fenomén exilu Čechů a Slováků z území někdejšího Československa v období 1914–1989,“ říká kurátor výstavy Miroslav Krupička. Exil pokládá za významný jev moderních československých a českých dějin, který ovlivnil osudy statisíců lidí a neměl by zůstat opomíjen v informačním chaosu současnosti.

K nejmohutnějšímu exodu ve světovém měřítku došlo ve 20. století, které zažilo dvě světové války a dvě diktatury – nacistickou a komunistickou. V důsledku toho prchaly, byly vyháněny nebo přemísťovány miliony lidí. V českých poměrech byl exil v letech 1914–1918 otázkou několika jednotlivců, v průběhu 2. světové války odešlo z území Československa asi 30 000 lidí, z toho většina židovského původu. Po válce nabyl exil masových rozměrů. Po 25. únoru 1948, označovaném komunisty jako „vítězství pracujícího lidu,“ uprchlo nejméně 60 000 lidí. Největší byla exilová vlna po 20. srpnu 1968, tedy po tzv. „internacionální pomoci bratrských armád ČSSR“. Do roku 1970 opustilo Československo podle střízlivých odhadů 150 000 osob. Z různých historických pramenů vyplývá, že v období 1968–1989 emigrovalo celkem asi 250 000 lidí, z toho většina v několika málo letech po invazi. Události roku 1948 a 1968 tedy mají na svědomí přes 300 000 exulantů a vystěhovaných.

Výstava je členěna podle pěti hlavních exilových vln – Exil 1914–1918 a vznik Československa, Exil 1938–1945 a boj za svobodu republiky, Poúnorový exil, Posrpnový exil, Exil 70. a 80. let.

V Plzni bude výstava k vidění do 1. listopadu 2016, poté se přesune do Brna, kde bude umístěna v Biskupském dvoře vedle Moravského zemského muzea.

Výstavu připravil spolek Československý exil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním muzeem za podpory Ministerstva kultury ČR.