Plakátovací sloupy přibližují Mnichov 1938

  • Termín: Od 26. 09. 2018 do 16. 10. 2018
  • Místo konání: Praha

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon

Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje s připomínkou letošních výročí ve veřejném prostoru. Plakátovací sloupy na obvyklých místech v Praze, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad, ve Štefánikově ulici na Smíchově před kostelem sv. Václava, na Vítězném náměstí v Dejvicích a na Kampě vedle Lichtenštejnského paláce, se aktuálně věnují mnichovské dohodě, podepsané 29. září 1938.

Sloup má tentokrát tmavou barvu. Tři dobové fotografie připomínají snímky, které jsme mnohokrát viděli, brali do ruky, ale přesto stále způsobují neklid. Sloky básně Františka Halase umístěné pod fotografiemi umocňují dojem významného dějinného předělu, k němuž se i po dlouhém čase stále vracíme. Dobová mapa Československa zbaveného pohraničí názorně dokládá selhání západoevropských demokracií, které bylo prvním krokem k II. světové válce. Stručný text přibližuje nejen mnichovskou dohodu, ale i ztráty, které Československo utrpělo za II. světové války.

Na výstavním projektu spolupracovaly Městská část Praha 3, Městská část Praha 5, Městská část Praha 6 a Úřad vlády České republiky. Výstavní sloupy v těchto městských částech naleznete do 16. října 2018.