Na festivalu Boskovice se představí výstava „Rozkulačeno!“

  • Termín: Od 08. 07. 2021 do 12. 09. 2021
  • Místo konání: Boskovice

V rámci bohatého programu bude na festivalu Boskovice k vidění také putovní verze výstavy Rozkulačeno!.

Jednou z nejsmutnějších kapitol éry komunismu je bezesporu násilná kolektivizace, která dosud nebyla v Čechách dostatečně reflektována, a proto dodnes neblaze ovlivňuje vztah Čechů k půdě a stále pociťujeme její neblahé důsledky: rozvrácení venkova, rozsáhlé sociální změny ve společnosti, tisíce zničených životů a lidských tragédií, změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava, která zachycuje existenci selského stavu na českém území – od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a éru socialismus až k současnosti. Na dobu války a komunismu se samozřejmě zaměřuje nejvíc,“ upřesňuje historik ÚSTR Jiří Urban, jeden z autorů výstavy.

Výstava Rozkulačeno! připomíná změny v postavení sedláků a ve vývoji soukromého hospodaření v proměnách času, s důrazem na cílenou likvidaci sedláků zejména v 50. letech. Na konkrétních případech postižených hospodářů, „kulaků“, mapuje období jak násilné kolektivizace, tak následného zkolektivizovaného hospodářství. Nechybí ani přesah do současnosti spojený s příběhy selských rodin, kterým se podařilo navázat na tradici rodinného hospodaření i přesto, že náprava křivd po listopadu 1989 se příliš nepovedla.

Výstavu doprovodí přednáška historika Petra Blažka, který je jedním z autorů výstavy.

Výstava potrvá v kině Panorama i po skončení Festivalu Boskovice až do 12. září 2021.

Autoři výstavy: Petr Blažek, Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda, Martin Tichý, Jiří Urban