Jaro 1968 v pražských ulicích

  • Termín: Od 02. 05. 2018 do 22. 05. 2018
  • Místo konání: Praha

Reforma shora, tlak zdola.

Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje v připomínání letošních kulatých výročí ve veřejném prostoru. Sloup na téma pražského jara 1968 je od 2. do 22. května k vidění na čtyřech místech v Praze: na rohu Laubovy ulice, na náměstí Jiřího z Poděbrad, ve Štefánikově ulici na Smíchově před kostelem sv. Václava, na Vítězném náměstí v Dejvicích a čtvrtý sloup naleznou zájemci u Lichtenštejnského paláce na Kampě.

Výstava tematizuje naděje spojované v roce 1968 s obrodným procesem v Komunistické straně a s oživenou společností. Akční program KSČ z dubna 1968 sliboval demokratizaci vládnoucí strany a ekonomickou reformu. První máj 1968 byl výjimečný pestrou skladbou lidí, kteří přišli manifestovat dobrovolně, včetně Klubu angažovaných nestraníků, obnovených skautů nebo květinových dětí. Manifest 2000 slov, který sepsal spisovatel Ludvík Vaculík, nabádal k samostatné a kritické podpoře reforem a k zakládání nezávislých aktivistických skupin.

Pamětní sloup Ústavu pro studium totalitních režimů na malé ploše, s vybranými texty a s dobovými fotografiemi přibližuje společenský a politický kvas, na který státy Varšavského paktu s výjimkou Rumunska následně reagovaly vysláním tanků.

V průběhu roku budou následovat výstavy k okupaci v srpnu 1968 a mnichovským událostem podzimu 1938. Na výstavním projektu spolupracují Městská část Praha 3, Městská část Praha 5, Městská část Praha 6 a Úřad vlády České republiky.