Expozice v Rudé věži smrti ukáže historii uranového lágru

  • Termín: Od 27. 05. 2022 do 31. 07. 2022
  • Místo konání: Rudá věž smrti, Dolní Žďár 103, Ostrov

Život vězňů v jednom z nejhorších uranových lágrů v komunistickém Československu představí nová expozice v Rudé věži smrti u Ostrova na Karlovarsku. Výstava s názvem Věž smrti se otevře 27. května 2022 v rámci pietního aktu Jáchymovské peklo 2022. Prostřednictvím dobových pramenů, fotografií a svědectví pamětníků přiblíží historii tábora i jeho fungování. Expozici připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR, která je vlastníkem objektu.

„Návštěvníci se v první řadě dozví o osudu politických vězňů v táboře „L“, kterému sami vězni přezdívali likvidační. To kvůli všudypřítomnému radioaktivnímu prachu v úpravně uranové rudy, ale také kvůli přísnému režimu v táboře. Byli tu vězněni lidé jako František Zahrádka, Josef Cukr, Antonín Husník či Karel Pecka, jejichž svědectví ve výstavě ukazujeme,“ vysvětluje autor výstavy historik Jakub Jareš. „Nezapomněli jsme ale ani na to, že v táboře „L“ byli vězněni také bývalí komunisté, kriminální a retribuční vězni. Výstava připomene i pozdější historii tábora, od 60. let zde fungovala továrna na trolejbusy a zároveň jeho část dodnes slouží jako věznice. Po roce 1989 se věž stala symbolem utrpení politických vězňů a národní kulturní památkou, v roce 2019 dokonce památkou UNESCO,“ doplňuje Jakub Jareš.

Autorem expozice je historik a kurátor Jakub Jareš, scénografický návrh připravila architektka Tereza Kabelková, autorkou grafiky je Adéla Vorbová. Expozice vznikla s využitím pramenů např. z Archivu bezpečnostních složek či Národního archivu. Audionahrávky se vzpomínkami bývalých politických vězňů pocházejí ze sbírek Ústavu pro studium totalitních režimů a spolku PolitičtíVězni.cz.

Záštitu nad výstavou poskytlo Město Ostrov.

Ohledně prohlídek v Rudé věži smrti je potřeba sledovat web www.vezsmrti.cz

Vernisáž

Instalace

Mediální ohlasy

Nová výstava v tzv. Rudé věži smrti – 28. května 2022, Regiony ČT24, od cca 41. minuty

Nová výstava v Rudé věži smrti u Ostrova připomíná oběti uranového lágru – 27. května 2022, seznam zprávy

Rudá věž smrti připomíná oběti uranového lágru – 29. května 2022, Karlovarská drbna

Nová výstava v Rudé věži smrti v Ostrově ukáže hrůzy uranových lágrů – 27. května 2022, rádio Impuls

Život politických vězňů připomíná nová výstava v Rudé věži smrti  – 30. květen 2022, Český Rozhlas Karlovy Vary

Autor výstavy: Jakub Jareš

Architektka: Tereza Kabelková

Grafička: Adéla Vorbová

Produkce: Anna Macourková, Jan Vondryska

Realizace: Alena Jahodová

Jazyková korektura: Anna Macourková, Nikola Novotná

Překlad: Ian Willoughby

Odborná spolupráce: Zdeněk Bauer, Tomáš Bouška, Tomáš Bursík, Michal Louč, Lubomír Modrovič, Klára Pinerová

Supervize: Ondřej Matějka (ÚSTR), Petr Dub (KPV ČR)

Fotografie, dokumenty a nahrávky:

Archiv bezpečnostních složek (fond Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy*, fond Organizační a vnitřní správa FMV, A 6/1, inv. j. 17, fond Ministerstvo spravedlnosti – Správa vězeňské stráže Praha, E/1, inv. j. 84 a inv. j. 116, karton 62), Archiv DIAMO, státní podnik, CIA, ČTK, Muzeum Karlovy Vary, Národní archiv (f. Správa Sboru nápravné výchovy), Radio Free Europe, Paměť národa, Političtívězni.cz, Sonicbomb.com, Státní oblastní archiv v Plzni (fond „Škoda Plzeň, fotografická dokumentace“), Studio COSMO, Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř)**

Poděkování: Jakub Daníček, Pavla Doležalová, Jan Horník, Juraj Kalina, Jan Nedvěd, Ladislava Nohovcová, Pavel Ptáčník, Světlana Ptáčníková, Alena Šimánková, Lubomír Zeman

Archiv bezpečnostních složek, sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V): arch. č. V-736 BN Josef Brázda; arch. č. V-930 KV Josef Cukr; arch. č. V-6381 MV František Falerski; arch. č. V-898 BN Václav Hovězák; arch. č. V-519 LB Jan Kristofori; arch. č. V-691 MV Josef Petr Ondok; arch. č. V-5455 MV Karel Pecka; arch. č. V-2682 BN Zdeněk Rotrekl; arch. č. V-1416 BN Jaroslav Šlesinger; arch. č. V-691 MV Josef Zvěřina; arch. č. V-1185 HK Hubert Procházka; arch. č. V-1996 OV František Ferda

** Podkladová data ( LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.