Přidali jsme fotografie ze Dne otevřených dveří 2017

  • Termín: Od 08. 06. 2017, 10:00 do 08. 06. 2017, 17:00
  • Místo konání: Všechny budovy Archivu bezpečnostních složek

Původně jsme na rok 2017 žádný Den otevřených dveří neplánovali. Budova ÚSTR v Siwiecově ulici v Praze je totiž vyklizena a po dlouhých letech otálení a dalších letech příprav se konečně chystá na rekonstrukci. Avšak Archiv bezpečnostních složek 8. června 2017 opět otevřel všechna svá sídla a zaměstnanci Ústavu se do programu zapojili také.

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se tak zájemci při komentovaných prohlídkách mohli podívat na jindy nepřístupná místa a zažít i jistá překvapení. Hlavním motivem byly tentokrát osudy účastníků III. odboje. ÚSTR i ABS totiž chystají na podzim velkou výstavu k Akci Světlana. Právě o ní se návštěvníci mohli dozvědět jak ve výkladech historiků, tak při krátkých divadelních vystoupeních, kterými archiváři už tradičně Den otevřených dveří oživují. Zájem veřejnosti i médií byl potěšující, a to nejenom v pražských budovách Na Struze a na Braníku, ale i v moravských Kanicích.

Archiv v Kanicích

Zdejší sídlo „v lesích“ je značně odlehlé, takže zájemci tam mají cestu nesnadnou. Ale zatím jich pokaždé přišlo dost, letos kolem 80. Sestup do podzemního krytu má ostatně svoji působivost…

Dvě prohlídky (v 10 a v 16 hodin) začaly tradičním seznámením s historií a současností kanického pracoviště. Pozornost si ovšem získaly také dobové instruktážní filmy ministerstva vnitra a pozoruhodný sestřih audiovizuální radiokomunikace příslušníků SNB, kteří zasahovali proti demonstrantům v srpnu 1969. Archiváři pak zavedli návštěvníky do všech depozitářů a nechyběla ani praktická ukázka digitalizace či provozu badatelny. Při odchodu ještě každý dostal něco na památku.

Archiv na Braníku

Do pražské budovy ABS na Braníku se také běžně nechodí, není tam badatelna pro veřejnost. Ale na Den otevřených dveří ji archiváři zřídili i zde – a archivářky ji vybavily dokonce občerstvením z domácích kuchyní (a ovšem také širokou nabídkou archivních sborníků a dalších publikací).

Návštěvníci se mohli vžít do role badatelů i archivářů. Celý proces práce s archiváliemi totiž průvodci ukazovali na příkladu osudu odbojové organizace Světlana. Dozvěděli jste se tu, jak se vlastně má správně žádat o archiválie, jak vypadá „lustrace“ v evidencích archivu a jak se pak hledají archiválie v depozitářích. Nechyběl exkurz do práce restaurátorů a oddělení digitalizace. Historici pak mimo jiné ukazovali, jak se archivní materiál může interpretovat.

Pro malé badatele byla letos nově připravena dětská cesta „Po stopách odboje“, kterou si prošly desítky dětí. Luštily šifrovaný text, četly neviditelný inkoust nebo přepisovaly letáky na dobových psacích strojích.

Archiv Na Struze

V budově Na Struze sídlí momentálně jediná pražská badatelna ABS, a tak v ní občas bývá i docela plno. Při Dni otevřených dveří tomu samozřejmě nebylo jinak. I pravidelní badatelé však spatřili zdejší prostory v jiném světle – a hlavně mohli vkročit i do míst jindy nepřístupných.

Zavítalo sem přes 120 návštěvníků. Ocenili nabídku publikací ABS a ÚSTR, které mohli tentokrát získat zdarma, zaujala je výstavka nejpozoruhodnějších archiválií i promítané filmy z provenience SNB, sledovali provoz odborných pracovišť digitalizace i restaurování.

Největší zájem přirozeně – jako každý rok – budily hrané scénky, při nichž „ožily archiválie“. Tentokrát šlo o části vyšetřovacího spisu V-2670 BN vedeného proti členům protirežimní organizace Světlana. Návštěvníci si namísto pročítání tisíců stran spisu rychle a barvitě představili situaci na stanici StB v Uherském Hradišti. Poté byli „přeneseni“ do Horní Lidče na Zlínsku, kde StB zatýkala odbojáře přímo při rozmnožování protistátních letáků.

Vedle dojmů si hosté odnášeli i žluté desky s dárky z různých stanovišť (sesbírali do nich například vtipy z 50. let či dobové letáky).

Večerní přednáška historiků Libora Svobody a Luboše Kokeše pak přiblížila komplikované osudy členů odbojové skupiny Světlana a zároveň byla neformální pozvánkou k chystané podzimní výstavě.

A ještě několik momentek…

Videozáznam přednášky Případ Světlana

Děkujeme za návštěvu a příští rok se těšíme na viděnou!