Zveme na předpremiéru dokumentárního filmu Lidové milice

  • Termín: 22. 02. 2018, 17:00
  • Místo konání: Kino Evald, Národní 60/28, 110 00, Nové Město

Film scenáristy a režiséra Jana Rouska se zabývá jednou z doposud opomíjených kapitol našich novodobých dějin. Jedná se o příběh Lidových milicí, dobovým žargonem řečeno „ozbrojené pěsti dělnické třídy“, který zároveň vypovídá o charakteru druhé poloviny československého 20. století. Lidové milice vznikly v době vládní krize v únoru 1948, kdy vystupovaly v úzké součinnosti s útvary Sboru národní bezpečnosti. Jejich role byla především propagační a zastrašovací. Jednalo se o organizované ozbrojené útvary členů a sympatizantů Komunistické strany Československa z řad továrních dělníků, řízené přímo nejvyšším stranickým vedením. Bývají proto také označovány jako nelegální armáda KSČ. Jejich vznik přitom fakticky odporoval platným zákonům. Po nástupu komunistů k moci v roce 1948 na základě rozkazů KSČ postupně zasahovaly při tzv. ochraně hranic nebo proti studentům, sedlákům, církvi či demonstracím v souvislosti s měnovou reformou. Jejich nasazení při protirežimních shromážděních v roce 1969 si vyžádalo oběti na lidských životech. Brutálně si počínaly také při demonstracích v letech 1988 a 1989, na jehož sklonku také přijely do Prahy připravené bránit hroutící se systém silou. Nejen uvedených událostí se týká Rouskův film, plný i zapomenutých či neznámých archivních materiálů, v němž se vedle historiků objevují také bývalí členové Lidových milicí.

Fotogalerie