Spolupořádali jsme večer věnovaný vydání lágrových vzpomínek Heleny Frischerové

  • Termín: 29. 11. 2017, 19:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Helena Frischerová na počátku třicátých let odešla se svým manželem za prací do Sovětského svazu. V roce 1937 se Frischerová, jako mnozí cizinci žijící v SSSR, stala obětí „Velkého teroru“ – byla odsouzena k deseti letům v nápravně-pracovních táborech na severu Ruska, její manžel byl popraven. Své vzpomínky na dny prožité v gulagu napsala v šedesátých letech, rusky – stylizované v naléhavé druhé osobě. Do Československa se nikdy nevrátila, zemřela v Moskvě, obklopena svými táborovými přáteli.

Knihu vydaly nakladatelství Academia a Ústav pro studium totalitních režimů v roce 2017. Anotaci publikace naleznete zde.

Fotografie z prezentace 

Mediální ohlasy

„Kam až mohu padnout?“ Češka strávila deset let v ruském gulagu – 2. prosince 2017, Echo24.cz