Archiv bezpečnostních složek spouští digitální archiv

Praha 10. července 2009

– Archiv bezpečnostních složek dnes ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů spustil pilotní část projektu elektronické badatelny. Na všech badatelnách Archivu (dvě v Praze, jedna v Kanicích nedaleko Brna) budou mít zájemci možnost nahlížet do dokumentů digitalizovaných z archivních fondů a sbírek ABS. Projekt budování elektronického archivu navazuje na projekt „Otevřená minulost“ zahájený ministerstvem vnitra v roce 2007.