Výstava Atentát na Reinharda Heydricha

Ve čtvrtek 24. května 2012 byla ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky slavnostně zahájena výstava Atentát na Reinharda Heydricha. Záštitu nad ní převzali I. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka a ministr obrany České republiky Alexandr Vondra, kteří výstavu také společně s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Danielem Hermanem a ředitelem Vojenského historického ústavu Alešem Knížkem zahájili. Výstavu pořádá u příležitosti 70. výročí atentátu Ústav pro studium totalitních režimů a Vojenský historický ústav ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky a Ministerstvem obrany České republiky. Výstavu tvoří 62 panelů z nich se část věnuje samotnému atentátu a další jsou věnovány životu v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Podrobně je popsán nacistický represivní aparát a činnost odbojářů. Výstava bude otevřena v době od 25. května do 15. července 2012.