Vystava – „1938 – Mnichovská zrada“

Výstavu, která je součástí projektu Osmičky v čase, připravila Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružení Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko, Vojenským historickým ústavem a Vojenským ústředním archivem Praha.

  • Autoři koncepce výstavy: Mikuláš Kroupa, Jakub Štorek, Martin Kroupa
  • Autoři textů: Mgr. Tomáš Chalupa, Mgr. Libor Svoboda Ph.D., PhDr. Ladislav Kudrna Ph.D., Mikuláš Kroupa, František Havlín, Hynek Moravec, Jan Horník, Eva Palivodová, Lucie Zdichová, Viktor Portel, Martin Kroupa
  • Fotografie a obrazová dokumentace: Vojenský historický ústav, archiv státních smluv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Vojenský ústřední archiv Praha, archiv o. s. Post Bellum a Česká tisková kancelář
  • Grafická koncepce a produkce: Jerome s.r.o
  • Poděkování patří Karlovi Strakovi a Věře Žižkovské
  • Výstavní panely (PDF 8,4 MB)
  • Katalog (PDF 3,1 MB)
  • Pozvánka (25. 9.–9. 10. 2008 v prostorách Písecké brány / PDF 310 kB)

Vernisáž výstavy – Písecká brána, Praha 6, 29. 9. 2008