Německá demokratická republika

V přírůstcích archivního fondu Archivu bezpečnostních složek – Odbor pro mezinárodní styky federálního ministerstva vnitra bylo uchováno 49 českých a německých verzí protokolů o jednání delegací ministerstev vnitra ČSSR a státní bezpečnosti NDR, 5 výhradně českých, po jedné německé a ruské verzí dokumentů o vzájemné spolupráci z let 1955–1988; dále 40 českých a německých verzí protokolů a dohod federálního ministerstva vnitra a ministerstvem vnitra NDR, případně dvou výhradně českých, dvou ruských a jedné německé verzi.

Ministerstvo státní bezpečnosti

1955

 • Protokol o dohodě mezi ministerstvem vnitra ČSR a Státním sekretariátem pro státní bezpečnost uzavřené při poradách v Berlíně, konaných ve dnech 6. a 7. července 1955

1958

 • Protokol o jednání delegací ministerstva vnitra ČSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR o prohloubení operativní spolupráce, Praha, 19. – 21. března 1958

1962

 • Dohoda mezi zplnomocněnými zástupci ministerstva vnitra ČSSR a zplnomocněnými zástupci ministerstva státní bezpečnosti NDR o výměně pacientů k léčebnímu pobytu, 15.4.1962

1965

 • Dohoda o dalším rozvoji operativní spolupráce mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Berlín, 22. – 26. listopadu 1965

1966

 • Dohoda mezi ministerstvem státní bezpečnosti NDR a ministerstvem vnitra ČSSR o výměně nemocných, 1966

1971

 • Protokol o plánování, provádění a finanční úpravě vzájemné spolupráce mezi příslušnými složkami ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR, Berlín, 9. – 10. března 1971
 • Protokol o jednání mezi delegací federálního ministerstva vnitra ČSSR a delegací ministerstva státní bezpečnosti NDR, Praha, 4. – 6. květen 1971
 • Protokol o jednání mezi delegacemi ministerstva pro státní bezpečnost NDR a ministerstva vnitra ČSSR, Berlín, 30. června – 3. července 1971

1972

 • Protokol z jednáni delegace radiokontrarozvědky/radiorozvědky federálního ministerstva vnitra ČSSR a specielní radioslužby ministerstva státní bezpečnosti NDR ve dnech 6. – 9. 3. 1972 v Praze
 • Zápis z jednání vedoucích pracovníků operativně technických služeb federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR, konaného v Berlíně ve dnech 26. až 28. října 1972
 • Protokol o jednání týkající se vzájemné výměnné rekreace v roce 1973 mezi ministerstvem státní bezpečnosti NDR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Praha, 7. – 9. listopadu 1972
 • Ujednání operativně technických služeb federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR o vzájemných dodávkách speciální techniky a jejich vyúčtování, 13. listopadu 1972
 • Zápis z jednání delegací radiokontrarozvědky/radiorozvědky federálního ministerstva vnitra ČSSR a speciálních radioslužeb ministerstva státní bezpečnosti NDR, konaného ve dnech od 4. do 8. prosince 1972 v Berlíně
 • Vollmacht der Minister für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik, Berlín, 28. prosince 1972
 • Zápis z jednání zástupců ministerstva státní bezpečnosti NDR a federálního ministerstva vnitra ČSSR týkající se výměny rekreantů pro rok 1973, Praha, 7. – 9. listopadu 1972
 • Protokol mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR o výměnné zahraniční léčbě na rok 1973, Praha, 8. listopadu 1972

1973

 • Protokol o jednání týkající se vzájemné výměny rekreantů v roce 1974 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Bratislava, 10. října 1973
 • Dohoda o vzájemném nakládání s konspiračními byty užívanými přestaviteli federálního ministerstva vnitra ČSSR v Berlíně a představiteli ministerstva státní bezpečnosti NDR v Praze, Praha, 19. října 1973
 • Zápis z jednání zástupců federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR týkající se výměny rekreantů pro rok 1974, Berlín, 29. – 31. října 1973
 • Protokol o jednání týkající se vzájemné výměnné rekreace v roce 1974 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Berlín, 29. – 31. října 1973

1974

 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1975 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Praha, 22. – 23. října 1974
 • Zápis o jednání představitelů operativně technických služeb federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR uskutečněného v Praze od 28. října 1974, 1. listopadu 1974

1975

 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1976 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Berlín, 8. – 10. prosince 1975
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva státní bezpečnosti NDR, Karlovy Vary, 28. září – 2. října 1975

1976

 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou zprávou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou zprávou ministerstva státní bezpečnosti NDR, Praha, 1. listopad 1976
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou službou ministerstva státní bezpečnosti NDR, Praha, 8. – 9. listopad 1976
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1977 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Praha, 22. – 24. listopadu 1976

1977

 • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Praha, 9. března 1977
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva státní bezpečnosti NDR, Berlín, 1. – 3. listopadu 1977
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1978 federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Berlín, 22. – 24. listopadu 1977
 • Protokol o organizaci předání/převzetí občanů ČSSR a NDR, kteří spáchali trestné činy spadající do věcné příslušnosti vyšetřovatele státní bezpečnosti, Praha, 24. listopadu 1977
 • Protokol o spolupráci mezi vyšetřovacími orgány federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR, Praha, 24. listopadu 1977

1978

 • Protokol o jednání zástupců operativně-technických služeb ministerstva státní bezpečnosti NDR a federálního ministerstva vnitra ČSSR, Praha, 20. – 26. 11. 1978
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1979 federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Praha, 18. – 20. září 1978
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva státní bezpečnosti NDR, Oberwiesenthal, 22. listopad 1978

1979

 • Plán spolupráce, vzájemné podpory a koordinace mezi X. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a XX. správou ministerstva státní bezpečnosti NDR na léta 1979 a 1980, platnost od 14. února 1979
 • Ujednání o zásadách provádění společné pasové a celní kontroly na hraničních přechodech mezi ČSSR a NDR, Praha, 5. leden 1979
 • Dohoda mezi ministrem vnitra ČSSR a ministrem státní bezpečnosti NDR o vzájemné součinnosti a spolupráci vyšetřovacích orgánů Státní bezpečnosti
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva státní bezpečnosti NDR na léta 1980 – 1981, Karlovy Vary, 26. října 1979
 • Protokol o jednání týkající se vzájemné výměnné rekreace v roce 1980 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Cínovec, 21. listopadu 1979

1980

 • Protokol o součinnosti a spolupráci mezi Zpravodajskou správou hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic federálního ministerstva vnitra ČSSR a VI. hlavní správou ministerstva státní bezpečnosti NDR při kontrarozvědném zajištění hraničních přechodů a přeshraničního provozu mezi oběma státy.
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1981 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Praha, 13. – 15. říjen 1980

1981

 • Protokol o součinnosti a kooperaci mezi IX. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a odborem agitace ministerstva státní bezpečnosti NDR při realizaci publikačních opatření k předcházení nepřátelské činnosti kriminálních převaděčských organizací, útokům na státní hranice a jejich odhalování, 1981

1982

 • Protokolární záznam k „Protokolu o organizování předání/převzetí občanů NDR a ČSSR, kteří se dopustili trestné činnosti v příslušnosti orgánů státní bezpečnosti“ z 24. prosince 1977, Praha, 2. prosince 1982

1983

 • Plán spolupráce a vzájemné součinnosti mezi II. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a II. hlavní správou ministerstva státní bezpečnosti NDR na období 1982 – 1985, Praha, 6. leden 1983/Berlín, 17. leden 1983

1984

 • Plán spolupráce a vzájemné součinnosti mezi XI. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a XVIII. hlavní správou ministerstva státní bezpečnosti NDR na léta 1984 – 1986.
 • Protokol o spolupráci mezi VI. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a 26. samostatným odborem ministerstva státní bezpečnosti NDR, 24. listopad 1984

1985

 • Ujednání mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR o vzájemné spolupráci při materiálně technickém zabezpečení a vyúčtování finančních závazků, 16. leden 1985
 • Protokol o spolupráci federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR v oblasti politicko-operativního zajištění ozbrojených sil na léta 1986 – 1990, Praha, 8. listopad 1985

1986

 • Protokol o součinnosti a spolupráci mezi VI. (XIII.) správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a Speciálními radioslužbami ministerstva státní bezpečnosti NDR v oblasti radiorozvědné služby na léta 1986 – 1990, Praha, 28. únor 1986/Berlín, 26. březen 1986
 • Plán spolupráce mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR v oblasti prověrky korespondence na léta 1986 – 1990. /Praha, 21. květen 1986; Berlín, 30. května 1986/
 • Plán součinnosti a spolupráce mezi X. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a XX. správou ministerstva státní bezpečnosti NDR na léta 1986 – 1990, Praha, 18. prosince 1986/ Berlín 20. prosince 1986

1987

 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva státní bezpečnosti NDR na léta 1988 – 1989, Berlín, 2. – 4. listopadu 1987

1988

 • Ujednání o součinnosti mezi II. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a VI. hlavní správou a XIX. hlavní správou ministerstva státní bezpečnosti NDR při ochraně civilní letecké dopravy před nezákonnými činy, Praha, 31. října 1988

Ministerstvo vnitra NDR

1967

 • Protokol o jednání mezi delegací ministerstva vnitra ČSSR a delegací ministerstva vnitra NDR, které se konalo ve dnech 22. – 26. května 1967 v Praze
 • Dohoda mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR o podmínkách výměny lázeňského resp. rekreačního pobytu příslušníků, Berlín, 10. duben 1967

1970

 • Smlouva mezi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti dopravy a v pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, Praha, 21. prosinec 1970

1971

 • Protokol o jednání zástupců radiorozvědky ministerstva vnitra ČSSR a operativně-technického úseku ministerstva státní bezpečnosti NDR, Berlín, 20. – 24. 9. 1971
 • Protokol jednání o vzájemné výměně rekreantů v roce 1972 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR, Berlín, 13. – 14. prosince 1971
 • Protokol mezi vládou ČSSR a vládou NDR o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích (vstoupil v platnost 5.8.1971)
 • Zusatzprotokoll zur Vereinbarung über den Austausch von kurbedürftigen Angehörigen des Ministeriums des Innern der CSSR und des Ministeriums des Innern der DDR für das Jahr 1971, Berlín, 19. ledna 1971
 • Protokol o jednání mezi delegací ministerstva vnitra ČSSR a delegací ministerstva vnitra NDR, Berlín, 9. – 11. února 1971
 • Dohoda mezi vládou NDR a vládou ČSSR o vybudování provozování a údržbě přímého mezinárodního vládního utajeného telefonního spojení mezi Berlínem a Prahou (platnost 12. březen 1971)
 • Dohoda o spolupráci mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR republiky, Praha, 29. dubna 1971
 • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem vnitra NDR a ministerstvem vnitra ČSSR, 1971

1972

 • Protokol o opatřeních k Dohodě o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR ze dne 28. dubna 1971 na rok 1972.
 • Protokol o opatřeních k Dohodě o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR ze dne 28. dubna 1971, Praha/Berlín, 20. ledna 1972
 • Massnahmeplan für die Organisation und Durchführung des Urlauberaustausches 1973, Praha, 7. září 1972
 • Massnahmeplan für die Organisation und Durchführung des Kurpatientenaustausches für das Jahr 1973, 14. prosince 1972
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou NDR o zřízení a používání vládního utajeného telefonního a telegrafního spojení, Berlín, 28. prosinec 1972
 • Pravidla provozu vládního utajeného telefonního a telegrafního spojení mezi ČSSR a NDR, Praha, 28. prosince 1972
 • Pravidla provozu vládního utajeného telefonního a telegrafního spojení mezi ČSSR a NDR, Praha, 28. prosinec 1972

1973

 • Dodatkový protokol z jednání představitelů zdravotnické správy federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnické služby ministerstva vnitra NDR k dohodě mezi ministry vnitra ČSSR a NDR o vzájemné spolupráci, Praha, 1. – 2. listopadu 1973

1974

 • Protokol uzavřený na základě Smlouvy o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR, podepsané dne 28. dubna 1971, účinnost od 1. ledna 1974
 • Protokol z konference náměstka ministra vnitra a hlavního hraničního zmocněnce ČSSR s náměstkem ministra národní obrany a velitelem Pohraničních vojsk NDR ve dnech 18. – 19. 6. 1974 v Praze.
 • Protokol o organizaci a provádění výměnné rekreace obou forem v roce 1975 mezi ministerstvem vnitra NDR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Praha, 19. – 21. června 1974
 • Protokol upravující vzájemnou výměnu kurýrních zásilek mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem státní bezpečnosti NDR, Praha, 6. listopadu 1974
 • Protokol o hlediscích politicko-operativní spolupráce při zabezpečování vybraných problémů národního hospodářství ČSSR a NDR, Praha, 10. – 13. prosinec 1974

1975

 • Protokol o opatřeních ve spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR na rok 1975
 • Protokol z konference hraničních orgánů ČSSR a NDR ze dne 20. – 21. 5. 1975 v Gross Köris.
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva vnitra NDR, Praha, 15. – 17. října 1975
 • Protokol o organizaci a provádění výměnné rekreace obou forem na období od roku 1976 do roku 1980, Berlín, 23. října 1975

1976

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1976, platnost od 1. ledna 1976

1977

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1977, platnost od 1. ledna 1977
 • Protokol o organizaci a provádění výměnné rekreace obou forem v letech 1978 – 1980 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR, Berlín, 9. – 11. listopadu 1977
 • Příloha k protokolu o organizaci a provádění výměnné rekreace obou forem v letech 1978 až 1980 mezi ministerstvem vnitra NDR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR z 11. listopadu 1977

1978

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1977, platnost od 1. ledna 1978
 • Dohoda o vzájemné výměnné pionýrské rekreaci a rodin pro rok 1979 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a Radou kraje Rostock Německé demokratické republiky, Praha, 11. – 13. prosince 1978

1979

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1979, platnost od 1. ledna 1979
 • Dohoda o vzájemné výměnné pionýrské rekreaci a rodin pro rok 1980 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a Radou kraje Rostock NDR, Rostock, 3. – 6. prosince 1979
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou službou ministerstva vnitra NDR na léta 1980 – 1981, Karlovy Vary, 6. prosince 1979

1980

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1980, platnost od 1. ledna 1980

1981

 • Dohoda o vzájemné výměnné pionýrské rekreaci a rodin pro rok 1981 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a Radou kraje Rostock NDR, Praha, 8. – 10. ledna 1981
 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1981, platný od 1. ledna 1981
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou službou ministerstva vnitra NDR na rok 1982 – 1983, Karlovy Vary, 15. prosince 1981

1982

 • Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1982, platný od 1. ledna 1982

1985

 • Protokol o organizaci a provádění obou forem výměnné rekreace mezi ministerstvem vnitra NDR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Berlín, 8. – 11. července 1985

1988

 • Protokol o jednání zástupců operativně-technických služeb federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva státní bezpečnosti NDR, Berlín, 26. – 29. 9. 1988
 • Perspektivní plán spolupráce mezi Hlavní správou Pohraniční stráže a ochrany státních hranic federálního ministerstva vnitra ČSSR a Pohraničními vojsky NDR, Praha, 16. květen 1988/Berlín, 16. září 1988
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi správou pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení federálního ministerstva vnitra ČSSR a zdravotnickou správou ministerstva vnitra NDR na léta 1989 – 1990, Praha, 3. – 5. října 1988

1989

 • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1989, platnost od 1. ledna 1989
 • Ujednání o zásadách provádění jednostranného odbavování na hraničních přechodech mezi ČSSR a NDR orgány pasové kontroly ČSSR a NDR, Praha, 13. března 1989