ŠULC, František (20. 12. 1928 Nová Paka – 3. 12. 1992 Kosmonosy)

student, člen odbojové organizace Stanislava Maděry

Syn Františka Šulce a Růženy, rozené Ludvíkové. Otec vlastnil strojní dílnu v Nové Pace, matka byla v domácnosti a starala se o výchovu dvou dětí. Po dokončení obecné školy začal František Šulc studovat reálné gymnázium v Nové Pace, které však bylo v době okupace zavřeno. Vyučil se tedy u otce strojním zámečníkem. V roce 1947 zahájil studium na vyšší průmyslové škole v Liberci. František Šulc věděl od svého přítele Vratislava Číly o odchodu Stanislava Maděry a Ladislava Leitermera do zahraničí. Po jejich návratu do Československa se zapojil do jejich odbojové organizace. Spolupracoval také s bratry Čapkovými, kterým pomáhal sehnat vysílačku. Obstaral cyklostyl, pomocí kterého skupina rozmnožovala protistátní letáky. Když se dozvěděl o zatčení S. Maděry, Stanislava Starého a Jaroslava Krále, pokusil se uprchnout do zahraničí. Skrýval se v kapucínském klášteře v Karlových Varech, kde ho vyhledal spolupracovník StB Jan Šmída, který byl na S. Maděru nasazen. Přesvědčil F. Šulce, aby se v klášteře zdržel. Zde byl František Šulc 7. září 1949 zatčen. František Šulc byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Souzen byl v procesu „Maděra Stanislav a spol.“, který se konal 26. června–7. července 1950 v Hradci Králové. Jednalo se o jeden z procesů navazujících na kauzu dr. Horáková Milada a spol.. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 20 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Během výkonu trestu prošel věznicemi Hradec Králové, Valdice, Opava a uranovými pracovními tábory na Jáchymovsku a Příbramsku. Podmínečně propuštěn na amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Po návratu z vězení pracoval až do odchodu do invalidního důchodu jako dělník v oddělení údržby n. p. Velveta v Nové Pace. Plně rehabilitován 27. srpna 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 396.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-315 Hradec Králové.
  • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Františka Šulce.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1810/49.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/III 1512/49.

Literatura:

  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Kauza Vratislava Číly a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007.
  • KUŘÍKOVÁ, Veronika: III. odboj na Novopacku. ASCO, Praha 2008.
 
  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Osud Vratislava Číly a jeho rodiny. In: Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Historie 2006, Ostrava 2006, s. 170–179.

-kj-