Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii

čtrnáctideník vydávaný v Austrálii exulantem Petrem Radou

Nadstranický časopis založil, vydával a redigoval básník a textař Petr Rada (autor textu známé písně Modlitba pro Martu, která se stala jedním ze symbolů odporu proti sovětské intervenci v roce 1968 a sametové revoluce v roce 1989) v roce 1980, poslední číslo vyšlo v roce 1991. Od počátku tištěný časopis navazující na zaniklý časopis Hlas domova, jehož obsahem byly komentáře mezinárodní situace, informace o české komunitě v Austrálii a českých exulantech ve světě a také studie o významných událostech českých a světových soudobých dějin. Mezi přispěvatele patřili Stanislav Berton, Karel Halla (pod pseudonymem Kajetán Halasa), Stanislav Hofírek, Petr Hrubý, Josef Kalvoda, Ivan Medek, Jindřich Nermuť. Po roce 1989 v obsahu výrazně převážila témata o politickém vývoji v ČSFR.

Literatura:

  • Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii. P+P Studio, Blacktown 1980–1991.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 25.

-jach-