FIEGER, Karel (13. 2. 1895 Vysoké Mýto – 2. 6. 1954 Brno)

úředník, člen odbojové organizace Dr. Eduard Beneš Karel Fieger pracoval jako ředitel továrny protipožárního zařízení ve Vysokém Mýtě. Z tohoto postu byl po únoru 1948 odvolán. Následně byl zaměstnán jako nákupčí ve Vysokém Mýtě. Fieger se stal členem odbojové organizace Dr. Eduard Beneš, která působila od června do prosince 1949 v okolí měst Varnsdorf a Rumburk. Zajišťoval spojení mezi skupinou Bedřicha Judytky a Jaroslava Štadtherra. Vysílačkou byl ve spojení s osobním tajemníkem předsedy ČSNS Petra Zenkla. Posílal do zahraničí zprávy o hospodářské a politické situaci v zemi. Opatřil B. Judytkovi seznam příslušníků a stanic SNB v kraji. Dne 10. ledna 1950 byl Karel Fieger zatčen. Byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Souzen byl v politickém procesu „Weiland Emil a spol.“, který se konal před Státním soudem v Liberci 18.–21. července 1950. Jednalo se o jeden z procesů navazujících na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 25 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Vězněn byl v Leopoldově. K. Fieger zemřel 2. června 1954 na rakovinu plic v brněnské vězeňské nemocnici.

Prameny:

 • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 531.
 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2413 Ústí nad Labem; arch. č. V-2412 Ústí nad Labem.
 • ABS, f. Velitelství Státní bezpečnosti, arch. č. 310-23-1.
 • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Karla Fiegra.
 • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Spt I 994/50 .
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 111/50.

Literatura:

 • JOKLOVÁ, Kateřina: Politické procesy 50. let. Kauza Emil Weiland a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2008.
 • PALEČEK, Pavel: Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa. Prius, Brno 2002.
 
 • JOKLOVÁ, Kateřina: Politický proces Emil Weiland a spol. In: Vysokoškoláci o totalitě. Sborník oceněných studentských prací 2009, Praha 2010, s. 153–184.
 • KOČOVÁ, Kateřina: Paměť Liberecka I. – Příběh Růženy Koškové-Krásné. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy. Regionální historický sborník, č. V., Liberec 2004, s. 272–293.

-kj-