ČÍLA, Vratislav (20. 4. 1929 Praha – 22. 11. 2001 Jičín)

elektrotechnik, člen odbojové organizace Stanislava Maděry
Syn akademického malíře Otakara Číly a Boženy, rozené Fejfarové. Po dokončení obecné a měšťanské školy začal studovat vyšší elektrotechnickou školu v Praze. V roce 1945 se zapojil do činnosti odbojové skupiny generála Františka Slunečka (krycím jménem „Alex“). Po skončení druhé světové války byl za svou činnost vyznamenán. V roce 1949 v Děčíně maturoval. Vratislav Číla byl v kontaktu se Stanislavem Maděrou, o kterém věděl, že je zapojen do odbojové činnosti v Praze. Pomohl mu při útěku do zahraničí. V červnu 1949 se V. Číla dozvěděl od své tety Zdeny Čílové o návratu S. Maděry do Československa. Vyhledal ho tedy na statku u Stanislava Hanuše. Maděra mu sdělil, že navázal spojení s československou emigrací a má za úkol zahájit vysílání do zahraničí. Žádal ho, aby mu sehnal vysílačku. V. Číla za pomoci bratří Čapkových vysílací přístroj obstaral a předal S. Maděrovi. Vratislav Číla byl zatčen 26. srpna 1949 v rámci akce Malíř. Byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Souzen byl v procesu „Maděra Stanislav a spol.“, který se konal 26. června–7. července 1950 v Hradci Králové. Jednalo se o jeden z procesů navazujících na kauzu s dr. Horákovou Miladou a spol.. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 22 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Byl vězněn v uranových pracovních táborech na Jáchymovsku (Prokop, Svatopluk a Nikolaj) a ve věznicích ve Valdicích, Ostrově nad Ohří, Opavě a v Praze na Pankráci. Na svobodu byl podmínečně propuštěn v roce 1960. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 stanul v čele pobočky KPV v Nové Pace. Plné rehabilitace se dočkal v roce 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 396.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-315 Hradec Králové.
  • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Vratislava Číly.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1810/49.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/III 1512/49.

Literatura:

  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Kauza Vratislava Číly a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007.
  • KUŘÍKOVÁ, Veronika: III. odboj na Novopacku. ASCO, Praha 2008.
  • HOLANOVÁ, Lucie: Politické procesy 50. let. Osud Vratislava Číly a jeho rodiny. In: Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Historie 2006, Ostrava 2006, s. 170–179.

-kj-