CHADIMA, Jiří (23. 3. 1925 Vysoké Mýto – ?)

absolvent hospodářské školy a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1 Syn malozemědělců a majitelů zasilatelství Josefa Chadimy a Emílie, rozené Držmíškové. Obecnou i měšťanskou školu absolvoval ve Vysokém Mýtě. Ve studiích dva roky pokračoval na hospodářské škole. Až do zatčení pracoval na rodinném hospodářství a v zasilatelství. Po válce byl krátce členem ČSNS. Do protikomunistických aktivit se Jiří Chadima zapojil prostřednictvím svého švagra škpt. Františka Oppelta, kterému napomáhal s odchodem do exilu. Podílel se na rozšiřování ilegálního časopisu Boj za svobodu a demokracii, účastnil se pomoci osobám, které se ukrývaly před bezpečnostními orgány. Rovněž byl informován o plánování a přípravách ozbrojených akcí proti vybraným příslušníkům silových složek. K zatčení Chadimy došlo 7. října 1949. Po mnohaměsíční vyšetřovací vazbě byl zařazen do druhé skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1. Hlavní líčení s touto skupinou se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 10.–12. července 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločin velezrady byl Jiří Chadima odsouzen k 24 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 50 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. Rozsudek 22. února 1951 potvrdil i Nejvyšší soud. Během výkonu trestu prošel věznicemi v Leopoldově, Brně a Mírově. Po více jak dvanáctiletém věznění byl v květnu 1962 podmínečně propuštěn na amnestii prezidenta republiky. Dne 6. září 1990 byl Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1210 Hradec Králové; arch. č. V-1130 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jiřího Chadimy.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 35/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 85/50.

-hm-