Anděl Lubomír a spol.

Politický proces se skupinou plánující atentát na Klementa Gottwalda

Skupina kolem Lubomíra Anděla a Rudolfa Kozderky se snažila zmapovat a připravit trasu pro ilegální přechod osob do ciziny a v Lánech z Andělova podnětu plánovala atentát na prezidenta Klementa Gottwalda. Snažila se také získávat zbraně, někteří členové ukrývali hledané osoby a získávali i dílčí zpravodajsky významné informace. Od 18. do 28. září 1949 byli StB pozatýkáni všichni členové této skupiny. Jediný, komu se podařilo uniknout, byl Lubomír Anděl, který podle vyšetřovacího protokolu uprchl již v srpnu 1949 do zahraničí. Hlavní líčení se skupinou „Anděl Lubomír a spol.“ se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 19.–20. května 1950. Soudní senát zasedal ve složení JUDr. Jaroslav Novák (předseda), plk. JUDr. Jiří Štella a JUDr. Karel Kruk (soudci z povolání), Anna Součková a František Kartouz (soudci z lidu); státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločiny velezrady, vyzvědačství a spolčení k útokům na ústavního činitele byli k nejvyšším trestům odsouzeni L. Anděl – trest smrti v nepřítomnosti, R. Kozderka – doživotní žalář a Vavřín Sklenář – doživotní žalář. Zbylých osm členů skupiny (František Jirgl, Zdeněk Jeřábek, Josef Vykouk, František Částka, Jan Vondra, Marie Hausenblasová, Zdenka Görlichová a Věra Šímová) bylo odsouzeno k úhrnnému trestu ve výši 124 let. Vynesené tresty 11. září 1950 potvrdil v odvolacím líčení i Nejvyšší soud v Praze. Dne 13. prosince 1990 byli členové skupiny z rozhodnutí Krajského soudu v Praze plně rehabilitováni.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-3003 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Lubomíra Anděla, Marie Hausenblasové, Rudolfa Kozderky a Vavřína Sklenáře.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 42/50.

Literatura:

  • PTÁČEK, Josef: Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1948–1989. Političtí vězni – hrdinové III. odboje. KPV – okresní pobočka 19, Chrudim 2006, s. 106–108.

-jin-