Americké listy

týdeník vydávaný v USA exulantem Františkem (Frankem) Švehlou

Nadstranický politický a společenský tištěný časopis vydával v letech 1962–1989 typograf František Švehla v New Yorku, do roku 1980 jej redigoval Josef Martínek a poté sám vydavatel. V roce 1966 spojil vydavatel časopis s tradičními krajanskými New Yorskými listy v jedno periodikum, pro které zachoval název Americké listy. Obsahem bylo především politické zpravodajství v rubrikách O Československu a Mezinárodní přehled a politické komentáře (v 60. a 70. letech dvacátého století pravidelné příspěvky Ferdinanda Peroutky), dále informace o životě krajanů a exulantů v USA a Kanadě. Po roce 1968 bylo rozšířeno zpravodajství z ČSR, publikovány byly pravidelné informace o Chartě 77, příležitostně přebírány texty z domácího samizdatu. Mezi přispěvatele patřili vedle zmíněného Ferdinanda Peroutky např. Jan Beneš, Jaroslav Dresler, Vilém Hejl, Jiří Lederer, Ivan Medek, Alois Rozehnal, Milan Schulz, Ivan Sviták, Vladimír Škutina, Ota Ulč.

Literatura:

  • Americké listy. Československý americký týdeník pro politiku, kulturu a hospodářství (Československý americký týdeník; Jediný československý týdeník na východě Spojených států). Universum Publications (Universum Press; Universum Sokol Publications), New York-Perth Amboy 1962–1989.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 249–250.

-jach-