Acta

Čtvrtletník vydávaný v SRN Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury

Časopis informující o české samizdatové literatuře redigoval překladatel a básník Jan Vladislav společně se spisovatelem Jiřím Grušou a historikem Vilémem Prečanem. Vycházel v Scheinfeldu v letech 1987–1989 v české a anglické verzi. Součástí obsahu byly bibliografické soupisy samizdatových edic a časopisů. Druhý ročník tvořilo čtyřčíslo věnované sympoziu Československo 1988, jehož konání znemožnila StB – otištěny byly mj. příspěvky Václava Havla a Jacquese Rupnika. Třetím ročníkem bylo čtyřčíslo zabývající se vývojem v ČSR od ledna do března 1989, které vyšlo znovu v ČSR v roce 1990. Mezi přispěvatele patřili např. Eva Kantůrková, Erazim Kohák, Lubomír Martínek, Miloš Rejchrt, Milan Šimečka, Ludvík Vaculík.

Literatura:

  • Acta. Čtvrtletník čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury. Československé dokumentační středisko nezávislé literatury, Scheinfeld 1987–1989.
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 125.
  • Horký leden 1989 v Československu. Novinář, Praha 1990.

-jach-