Fotografie z vyšetřování zastřelení F. Kohouta a V. Kruby v srpnu 1969 (Zdroj: ABS)

G10199XYDNáčrtek místa, kde byli zastřeleni F. Kohout a V. Kruba, pořízeno během rekonstrukce v srpnu 1969 (Zdroj ABS)Královodvorská ulice směrem od hotelu Praha, figurant označený šipkou stojí na místě, kde pravděpodobně došlo k zasažení F. Kohouta (Zdroj ABS)Od postranního vchodu do hotelu Praha byl odvezen do nemocnice V. Kruba (Zdroj ABS)Pohled do Rybné ulice z místa, kde byl zasažen V. Kruba, šipkou označeno místo nálezu nábojnice ráže 7,62 mm (Zdroj ABS)Rybná ulice, na místě, kde stojí figurant označený šipkou, zůstal ležet V. Kruba