Pankrácká „sekyrárna“ – oddělení II A v policejní věznici gestapa v Praze na Pankráci

Nacistický režim zřídil na území protektorátu Čechy a Morava řadu míst, která sloužila k fyzické likvidaci jeho odpůrců. Patřila mezi ně také policejní věznice gestapa v Praze na Pankráci. Samostatné místo pro výkon trestu smrti stětím bylo v protektorátu zřízeno výnosem říšského ministra spravedlnosti dr. Georga Otto Thieracka ze dne 15. dubna 1943.[1] V „sekyrárnu“ se změnila část někdejší ženské káznice s označením II A. Zde nejčastěji skončili „protektorátní příslušníci“ odsouzeni německým Vrchním zemským soudem (Oberlandensgericht) v Praze nebo zemským soudem (Landesgericht). Většina z nich byla na oddělení II A převezena rovnou po vynesení rozsudku.

Podle platných nacistickým zákonů mělo uplynout mezi odsouzením a popravou minimálně sto dnů, v závěru války však byla tato lhůta zkrácena na šest týdnů. Na oddělení II A se ocitli také vězni, které odsoudily zvláštní (Sondergericht) nebo rychlé soudy (Schnellgericht), u nichž se výkon trestu smrti provedl pro výstrahu do čtyřiadvaceti hodin po vynesení rozsudku.

Poprvé zde gilotina ukončila životy pěti lidí v pondělí 5. dubna 1943. Popravy probíhaly nepravidelně, takže vězni žili ve stálém napětí. V určený den se dostavil v půl deváté do věznice státní návladní a veliteli oddělení II A Karl Sauerovi oznámil jména těch, jenž budou odpoledne popraveni. Následně němečtí bachaři přicházeli do hromadných cel a vyvolávali jména lidí určených k popravě. Jednotlivě je pak předvedli před státního zástupce, od něhož se vězni většinou dověděli, že jejich žádost o milost byla zamítnuta. Potom byl vězeň odveden na přípravnou celu, tzv. kukr, kde mohl napsat poslední dopis svým blízkým a připravit se na smrt.

Proces popravy měl svůj ustálený postup. Začínalo se obvykle v 16 hodin.[2] Vybraní odsouzenci byli postupně předvedeni před komisi, která se skládala ze státního návladního německého soudu, velitele pankrácké věznice, funkcionáře NSDAP, zapisovatele a lékaře. Po ověření identity byl vězeň obeznámen s vykonáním trestu smrti a předán popravčímu.

Katovi pomocníci (jeden Němec a dva Češi) položili odsouzeného břichem na lavici a hlavu mu upevnili do dřevěného límce. Následně byl vězeň ostřím gilotiny sťat. Bezvládné tělo přemístili do vedlejší místnosti ke kanálku, do něhož odtékala krev. Potom bylo tělo i s hlavou uloženo do dřevěné rakve. Celý proces trval zhruba jednu minutu.

Poslední poprava zde byla vykonána 26. dubna 1945. Na oddělení II A zemřelo od dubna 1943 do dubna 1945 podle několika pramenů celkem 1075 lidí, z toho 155 žen.[3] Evidence popravených se dochovala díky důkladným záznamům v knize poprav, kterou si vedl kat Alois Weiss. V úředním záznamu je uvedeno 1079 popravených gilotinou, ale v tomto výčtu jsou v roce 1943 zahrnuti také čtyři četníci (Josef Bojas, František Rajmon, Jan Jirásek a František Fanfulík), kteří byli popraveni zastřelením na střelnici v Kobylisích.[4] Údaje ke stovkám dalších poprav, provedených většinou oběšením, se nedochovaly.

Evidence popravených gilotinou od 5. 4. 1943 do 21. 4. 1945:

 • V roce 1943: popraveno 272 mužů a 33 žen, celkem 305 (v tomto roce jsou v evidenci uvedeni i 4 popraveni zastřelením na střelnici v Kobylisích; nedochoval záznam k 4 popraveným, jejichž jména nejsou uvedena v rejstříku).
 • V roce 1944: popraveno 497 mužů a 95 žen, celkem 592 (v tomto roce se nedochoval záznam k 8 popraveným, jejichž jména nejsou uvedena v rejstříku).
 • V roce 1945: popraveno 155 mužů a 27 žen, celkem 182 (v tomto roce se nedochoval záznam k 7 popraveným, jejichž jména nejsou uvedena v rejstříku).

Rejstřík odsouzených k smrti na oddělení II A pankrácké věznice (5. 4. 1943 – 21. 4. 1945)

V předkládaném rejstříku odsouzených k trestu smrti na oddělení II A pankrácké věznice je registrováno celkem 1239 osob, o nichž se dochovaly záznamy. Z nich 183 nebylo sťato gilotinou:

 1. 107 omilostněno (jeden předán gestapu)
 2. 51 z tohoto rejstříku bylo zachráněno na konci války,[5]
 3. 7 zemřelo na cele
 4. 4 zastřeleni (uvedeni v rejstříku mezi popravenými gilotinou)
 5. 14 Židů předáno k likvidaci gestapu.

U zbývajících 1056 popravených gilotinou známe jejich jména, data a místa narození, přesná data a přibližné časy popravy a u většiny také delikt, za který byli odsouzeni k trestu smrti. K 19 popraveným se záznamy nedochovaly.

Literatura:

 • BESTOVÁ, Cornelie C.: Trest smrti v německo-českém porovnání. Doplněk, Brno 1996.
 • ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941–1943. Laguna, Praha 2003.
 • HLAVÁČEK, Jaromír – KAUCKÝ, Tomáš: Ve spárech nacismu. Památník protifašistického boje Praha-Pankrác. Federální ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků ve spolupráci se Správou Sboru nápravné výchovy ČSR, Praha 1985.
 • KOURA, Petr: Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Rybka Publisher, Praha 2003.
 • MOTL, Stanislav: Svědek z cely smrti. Rybka Publisher, Praha 2011
 • SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945. Naše vojsko, Praha 1968.
 • SLÁDEK, Zdeněk: Od „ochrany“ ke „konečnému řešení“. Nacistický teror v českých zemích v letech 1939–1945. Vězeňská služba ČR, Praha 1999.
 • THIELE, Vladimír (ed.): Žaluji I a II. Orbis, Praha 1946.

Časopisy:

 • KOURA, Petr : „Je to vůbec nemyslitelné, že něco takového se může ve 20. století stát“. Pankrácká „sekyrárna“ neboli oddělení II A. Paměť a dějiny, 2008, č. 01, s. 155–161.
 • KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena: Pankrácká věznice v období historických změn (1889–1993). Historická penologie, 2009, č. 3, s. 2–71.
 • KÝR, Aleš: Protektorátní vězeňství se zřetelem na činnost pankrácké věznice. Historická penologie, 2008, č. 1, s. 27–36.
 • KÝR, Aleš: Pankrácká popraviště z let 1926–1989. Historická penologie, 2006, č. 1, s. 6–11.
 • KÝR, Aleš: Z historie vazební věznice Praha-Pankrác (1889–1989). Historická penologie, 2004, č. 4, s. 1–7.

Rejstřík odsouzených k smrti na oddělení II A pankrácké věznice (5. 4. 1943 – 21. 4. 1945)

Pořadové číslo Příjmení Jméno Datum narození Místo narození Datum popravy Hodina popravy Zkratky
802. Adam Jaroslav 14.03.1901 Zahrádka 24.11.1944 16:00 hospodářský delikt
829. Albert Štěpán 27.05.1906 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
199. Ambrož Augustin 03.09.1903 Bojkovice 01.10.1943 16:46 hospodářský delikt
169. Ambrož František 30.05.1903 Nové Město 16.09.1943 16:40 hospodářský delikt
812. Andr Josef 22.08.1898 Mělník 24.11.1944 16:00 politický delikt
288. Andrle František 20.12.1911 Praha 17.12.1943 16:23 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
172. Andziol Leo 29.08.1919 Skřečoň 16.09.1943 16:44 hospodářský delikt
965. Aron Antonín 31.01.1886 Praha 08.09.1944 16:08 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
79. Artus Bohuslav 31.12.1892 Praha 17.06.1943 16:36 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Augustin Karel zachráněn 5.5.1945
Baláž Václav omilostněn
633. Barcal Václav 11.11.1908 Satalice 18.08.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
653. Bárta Václav 11.03.1921 České Budějovice 01.09.1944 16:07 nezjištěný delikt
Bárta Václav zachráněn 5.5.1945
620. Bartík Josef 21.06.1925 Štědronín 17.08.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
619. Bartík Josef 20.08.1887 Štědronín 17.08.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
627. Bartíková Anastazie 13.04.1892 Štědronín 17.08.1944 16:14 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
Bartoš Jaroslav zachráněn 5.5.1945
1039. Bartoš Petr 28.01.1875 Rožmitál 19.04.1945 16:00 politický delikt
762. Bartošová Anna 29.06.1895 Štědronín 07.11.1944 16:00 politický delikt
339. Bartošová Kateřina 25.10.1882 Vlčice u Plzně 14.02.1944 17:52 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1040. Bartošová Marie 26.02.1883 Rožmitál 19.04.1945 16:00 politický delikt
1051. Bartůněk Antonín 07.06.1925 21.04.1945 14:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
391. Basler Gustav 13.07.1888 Jihlava 22.03.1944 16:24 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Bauer Adolf zachráněn 5.5.1945
438. Bauerová Marie 20.10.1910 Soběšín 28.04.1944 16:07 přechovávání osob říši nepřátelských
545. Bautz Karel 08.09.1902 Praha 12.07.1944 16:04 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
424. Bečka Miroslav 30.07.1912 Nový Bydžov 19.04.1944 16:33 politický delikt
419. Bečková Marie 06.12.1906 Kochánky 19.04.1944 16:26 politický delikt
980. Bečvář Jan 07.04.1895 Chlum 09.03.1945 16:00 hospodářský delikt
849. Bednárek Martin 09.11.1908 Janovice 16.12.1944 10:00 politický delikt
262. Bednář Alfred 18.01.1924 Kmind 08.11.1943 16:25 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
650. Bednář Josef 03.04.1886 Sukorady 01.09.1944 16:03 zbraně
929. Bednář Miroslav 26.06.1922 Praha 15.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
750. Bejček Milan 01.10.1921 Lom 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
323. Bělohorský Rudolf 29.03.1903 Praha 28.01.1944 16:34 hospodářský delikt
Benč Bohumil zemřel na cele
511. Benda Jan 17.05.1890 Chválenice 15.06.1944 16:14 politický delikt
295. Benešová Jana 24.05.1896 Šanov 22.12.1943 16:22 přechovávání osob říši nepřátelských
956. Benetková Marie 11.05.1898 Kralupy 22.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
700. Běloubek Josef 20.01.1918 Radotín 05.10.1944 16:42 zbraně
383. Bělouch Vilibald 09.12.1909 Žabovřesky 22.03.1944 16:13 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
573. Beran Jan 24.01.1919 Praha 04.08.1944 16:01 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
572. Beran Jiří 19.12.1915 Praha 04.08.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Berger Bedřich Žid-Gestapo
925. Berger Jan 29.08.1918 02.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
183. Berger Josef 01.01.1917 Hlavňov 24.09.1943 16:28 přechovávání osob říši nepřátelských
Bernstein Kurt Žid-Gestapo
Bezděk Josef zachráněn 5.5.1945
786. Bílek Čeněk 17.07.1915 Šlapanice 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
45. Bimon Václav 21.09.1909 Dolní Kalná 10.05.1943 16:42 hospodářský delikt
884. Bíro Jiří 06.10.1910 20.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
211. Bittner Václav 16.11.1885 Dětenice 08.10.1943 16:34 hospodářský delikt
239. Bláha Antonín 17.12.1912 Brno 14.10.1943 16:58 hospodářský delikt
703. Bláhová Marie 11.08.1916 Drbalovice 05.10.1944 16:43 přechovávání osob říši nepřátelských
496. Bláhovec Josef 25.07.1907 09.06.1944 16:12 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1006. Blahut Jan 12.02.1893 Dobrá, okr. Týnec 23.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
538. Blažek František 14.03.1899 Březina 29.06.1944 16:34 přechovávání osob říši nepřátelských
95. Blažek Oldřich 30.06.1909 Chylice 08.07.1943 15:08 hospodářský delikt
164. Blažek Stanislav 10.12.1902 Landšperk 16.09.1943 16:32 hospodářský delikt
539. Blažková Marie 08.08.1907 Březiná 29.06.1944 16:35 přechovávání osob říši nepřátelských
179. Blecha Jaroslav 25.09.1914 Praha 24.09.1943 16:21 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
131. Bloch Richard 05.07.1916 Vodňany 13.08.1943 16:40 politický delikt
298. Boháč Jan 29.08.1912 Klášter 22.12.1943 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
91. Bojas Josef 25.03.1901 Plzeň 08.07.1943 18:12 politický delikt (zastřelen)
Bok František zachráněn 5.5.1945
666. Bolehovský Jaroslav 08.04.1900 Praha 08.09.1944 16:09 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
1041. Boleš Jan 27.11.1921 Bezděkov 19.04.1945 16:00 politický delikt
342. Borůvka Vilém 12.07.1909 Rychnov 23.02.1944 16:02 politický delikt
319. Bosáková Anna 26.02.1903 Tučapy 07.01.1944 16:34 přechovávání osob říši nepřátelských
Bosková Karla omilostněna
534. Botheová Zdeňka 27.05.1899 Praha 29.06.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
912. Bouma František 12.10.1925 Netřebice 25.01.1945 16:00 nezjištěný delikt
Borkovec Ladislav zachráněn 5.5.1945
59. Bouška Jaroslav 23.03.1891 Praha 27.05.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
134. Božek Tomáš 26.05.1907 Kostelec 18.08.1943 16:28 zbraně
885. Böhm Jan 11.02.1917 05.01.1945 16:00 nezjištěný delikt
1005. Brabec Alois 03.11.1920 23.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
73. Brabec Rudolf 29.06.1911 Čáslav 10.06.1943 16:38 hospodářský delikt
182. Brabenec Antonín 26.02.1888 Rymáň 24.09.1943 16:26 přechovávání osob říši nepřátelských
186. Brabencová Božena 04.10.1919 Čísovice 24.09.1943 16:33 přechovávání osob říši nepřátelských
185. Brabencová Marie 24.09.1892 Čísovice 24.09.1943 16:31 přechovávání osob říši nepřátelských
69. Bradáč Arnošt 04.11.1894 Statenice 10.06.1943 16:30 hospodářský delikt
1050. Bradová Marta 15.01.1903 Jablonec 21.04.1945 14:00 přechovávání osob říši nepřátelských
119. Brand Bedřich 09.07.1903 Karlovy Vary 21.07.1943 16:41 politický delikt
Braunová Milada omilostněna
748. Brázda Miroslav 26.07.1924 Praha 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
588. Brečka František 28.05.1912 04.08.1944 16:19 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Brettl Vladimír zachráněn 5.5.1945
105. Brdička Jan 27.12.1888 16.07.1943 16:29 hospodářský delikt
Brodský Zdeněk zachráněn 5.5.1945
972. Brož Ferdinand 23.11.1920 Otín 06.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
763. Brož Václav 25.03.1912 Štědronín 07.11.1944 16:00 politický delikt
669. Brůžek Jan 02.08.1912 Praha 08.09.1944 16:13 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
Brzobohatý Josef zachráněn 5.5.1945
644. Buček Vladimír 04.08.1920 Brno 31.08.1944 11:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
981. Bučil Josef 21.01.1892 Smolotely 09.03.1945 16:00 hospodářský delikt
327. Budíček Ludvík 21.07.1910 Nový Svět 28.01.1944 16:40 hospodářský delikt
927. Bulíček Oldřich 06.08.1912 Kačice 15.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Burda Ladislav omilostněn
Burek Karel zachráněn 5.5.1945
Burek František omilostněn
732. Bureš Jan 21.07.1913 Bolevec 20.10.1944 16:00 politický delikt
315. Bureš Jaroslav 05.01.1907 Točník 13.01.1944 11:41 přechovávání osob říši nepřátelských
733. Bureš Karel 14.04.1901 Plzeň 20.10.1944 16:00 politický delikt
345. Burešová, Dr. Anna 29.10.1893 Chrást 23.02.1944 16:06 přechovávání osob říši nepřátelských
734. Burešová Ludmila 16.09.1904 Újezd u Plzně 20.10.1944 16:00 politický delikt
779. Burešová Marie 04.02.1918 14.11.1944 16:00 politický delikt
903. Burka Jaroslav 11.05.1913 Kladno–Dubí 12.01.1945 16.00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Bursík František omilostněn
371. Cacek Jaroslav 21.11.1898 Leština 22.03.1944 15:57 přechovávání osob říši nepřátelských
852. Carbol Bohumil 01.10.1909 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
853. Carbol Václav 19.12.1920 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
Cejnar Rudolf zachráněn 5.5.1945
425. Cibulka Josef 06.06.1906 Kochánky 19.04.1944 16:34 politický delikt
420. Cibulková Božena 19.06.1905 Stratov 19.04.1944 16:27 politický delikt
458. Cihelka Antonín 19.01.1914 Praha 12.05.1944 16:25 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
659. Cimrhakl Vladimír 24.04.1910 Praha 08.09.1944 16:01 zbraně
764. Cink František 06.07.1913 Oslov 07.11.1944 16:00 politický delikt
409. Cinkán Josef 10.04.1913 Praha 06.04.1944 16:16 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
230. Coufalík Rostislav 22.08.1902 Břestek 14.10.1943 16:45 zbraně
770. Cvrk Josef 12.10.1897 Slavkovice 07.11.1944 16:00 politický delikt
901. Čáp Ladislav 06.02.1908 Praha 12.01.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Čech Jan zachráněn 5.5.1945
422. Čechová Helena 16.08.1909 Kačov 19.04.1944 16:30 politický delikt
465. Čejka Antonín 17.12.1894 Kostelec nad Labem 12.05.1944 16:17 hospodářský delikt
121. Čermák Oldřich 01.07.1908 Praha 30.07.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
949. Černá Františka 16.12.1900 Bohuslavice 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
813. Černá Terezie 02.02.1905 Tajanov 24.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
778. Černý Emanuel 15.01.1896 Mnichovice 14.11.1944 16:00 politický delikt
Černý Emil omilostněn
84. Černý František 29.09.1890 Ohrozín 01.07.1943 16:27 přechovávání osob říši nepřátelských
512. Černý František 18.08.1902 Rosovice 15.06.1944 16:15 nezjištěný delikt
797. Černý František 23.07.1911 Načeradec 17.11.1944 16:00 zbraně
117. Černý Rudolf 23.04.1902 Kladno 21.07.1943 16:38 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
746. Černý Václav 09.04.1912 Praha 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
501. Červ Václav 23.09.1894 Praha 15.06.1944 16:04 přechovávání osob říši nepřátelských
714. Červenka Oldřich 05.05.1924 Valašské Meziříčí 19.10.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
274. Červinka Antonín 11.10.1906 Sedlec 17.11.1943 16:33 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
471. Červinka Ladislav 11.04.1909 Plzeň 26.05.1944 16:08 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
215. Číla Svatopluk 19.09.1902 Mladá Boleslav 08.10.1943 16:40 přechovávání osob říši nepřátelských
256. Čížek František 15.11.1893 Počáply 05.11.1943 16:27 hospodářský delikt
53. Čížkovský Josef 29.12.1902 Žilina 17.05.1943 16:40 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
658. Čvandová Marie 29.03.1894 Kateřinice 01.09.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
423. Dalibor Jaroslav 23.11.1913 Kochánky 19.04.1944 16:32 politický delikt
418. Daliborová Marie 09.09.1920 Kochánky 19.04.1944 16:25 politický delikt
431. Danemark Karel 25.08.1913 Vilémovice 19.04.1944 16:42 sabotáž
325. Dařbujan Josef 04.06.1902 Opatovice 28.01.1944 16:37 hospodářský delikt
427. David Bohumil 09.11.1906 Dalešice 19.04.1944 16:36 sabotáž
828. Davídková Božena 21.12.1913 Plzeň 08.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
129. Dejm Josef 12.08.1906 Praha 13.08.1943 16:36 zbraně
583. Dewacká Rosalie 04.09.1875 Brno 04.08.1944 16:13 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
411. Dienstbier Ctirad 01.11.1887 Liblín 06.04.1944 16:18 hospodářský delikt
993. Divín Čeněk 14.01.1914 Prostřední Bečva 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
213. Dlesk Ladislav 09.08.1918 Praha 08.10.1943 16:37 přechovávání osob říši nepřátelských
400. Dlouhý Bohdan 18.09.1918 Zámostí 03.04.1944 16:17 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
783. Dobeš František 23.06.1920 Násedlovice 14.11.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
11. Dobromysl Eduard 28.05.1897 Rokycany 12.04.1943 16:30 zbraně
1054. Dočekal Antonín 13.05.1910 Přibyslav 21.04.1945 14:00 sabotáž
582. Dočkal Vladimír 09.01.1907 04.08.1944 16:11 nezjištěný delikt
278. Dolejšová Božena 22.07.1900 Šárka 22.11.1943 16:30 přechovávání osob říši nepřátelských
1007. Doležal František 13.09.1921 Brno 23.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
704. Doležalová Anežka 18.02.1896 Ovčáry 05.10.1944 16:45 přechovávání osob říši nepřátelských
207. Dostálek Josef 22.12.1879 Mařatice 01.10.1943 16:58 hospodářský delikt
Doubek Josef omilostněn
761. Dráb Bohumil 07.11.1919 Topělec 07.11.1944 16:00 zbraně
618. Dráb Josef 16.02.1914 Oslov 17.08.1944 16:09 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
297. Drabíková Anna 16.07.1898 Slezská Ostrava 22.12.1943 16:26 přechovávání osob říši nepřátelských
626. Drábová Vlasta 09.03.1921 Oslov 17.08.1944 16:10 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
27. Drda Václav 10.04.1884 Jirkov 03.05.1943 16:27 přechovávání osob říši nepřátelských
341. Dryák Jan 18.04.1897 Lísovice 14.02.1944 17:55 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
216. Dryák Josef 17.05.1910 Brandýs 08.10.1943 16:42 přechovávání osob říši nepřátelských
Dubský Vladimír omilostněn
735. Dudlová Antonie 29.09.1905 Plzeň 20.10.1944 16:00 politický delikt
946. Duha Josef 16.09.1919 Nová Brázoň 16.02.1945 16:00 politický delikt
187. Duňka Josef 09.11.1883 Domoušice 01.10.1943 16:29 hospodářský delikt
532. Durda František 21.01.1902 Bouňov 24.06.1944 12:50 politický delikt
351. Dvorská Božena 28.01.1911 Praha 23.02.1944 16:14 přechovávání osob říši nepřátelských
343. Dvorský Václav 07.04.1906 Praha 23.02.1944 16:03 přechovávání osob říši nepřátelských
782. Dvořák Ladislav 05.11.1923 Ždánice 14.11.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
Dvořák Václav omilostněn
922. Dvořák Václav 16.08.1902 Praha 02.02.1945 16:00 zbraně
725. Dvořák Vítězslav 15.12.1910 Brno 20.10.1944 16:00 politický delikt
866. Eichler Ludvík 12.11.1892 Mladá Boleslav 20.12.1944 16:00 politický delikt
809. Erlich Antonín 16.12.1915 Zichoves 24.11.1944 16:00 politický delikt
Ernest Ludvík omilostněn
180. Erben Václav 12.04.1910 24.09.1943 16:23 hospodářský delikt
952. Fafejta Josef 23.03.1924 Praha 22.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Fajárek Jindřich omilostněn
Fajárková Bedřiška omilostněna
Fajárková Ludmila omilostněna
376. Fajflová Růžena 29.12.1897 Praha 22.03.1944 16:04 přechovávání osob říši nepřátelských
906. Falta Jan 21.11.1924 Věkoše 12.01.1945 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
1034. Faltýnek Josef 21.03.1892 Ochoz 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1035. Faltýnková Ludmila 05.07.1900 Ochoz 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Fano Josef omilostněn
90. Fanfulík František 30.01.1910 Horní Újezd 08.07.1943 18:12 politický delikt (zastřelen)
61. Fejk Jan 08.08.1911 Plzeň 27.05.1943 16:36 politický delikt
660. Fejkl Karel 17.12.1893 Praha 08.09.1944 16:02 přechovávání osob říši nepřátelských
661. Fejklová Anna 30.03.1895 Praha 08.09.1944 16:03 přechovávání osob říši nepřátelských
1058. Fejtek Jaroslav 20.10.1923 Plzeň 21.04.1945 14:00 sabotáž
109. Feld Alois 09.12.1910 Sádek 21.07.1943 16:24 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
110. Feld Jaroslav 13.03.1908 Motyčín 21.07.1943 16:26 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
614. Fencl Karel 26.10.1881 Karlova Ves 17.08.1944 16:04 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
346. Fiala Zdeněk 06.11.1893 Plzeň 23.02.1944 16:08 přechovávání osob říši nepřátelských
7. Fiedler Jiří 02.07.1904 Kunvald 06.04.1943 16:34 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
915. Filipčák Adolf 02.05.1887 Libčice 25.01.1945 16:00 nezjištěný delikt
974. Filípek Bohumil 05.11.1906 Třeboň 06.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1025. Filipovský Bohumil 16.02.1912 Rožmitál 04.04.1945 16:00 P
1026. Filipovský Vladimír 12.08.1913 Rožmitál 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
149. Finger Jan 04.05.1881 Jaroměř 09.09.1943 16:33 hospodářský delikt
917. Firman Antonín 21.10.1911 02.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
272. Fischlinger František 05.01.1906 Ivanovice u Brna 17.11.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
629. Fišer Antonín 02.06.1914 Hoštice 18.08.1944 16:04 zbraně
324. Fišer Jan 07.11.1900 Koloveč 28.01.1944 16:35 hospodářský delikt
247. Flax Emil 07.03.1916 Janovice 29.10.1943 16:40 sabotáž
473. Fleischmann Jan 21.08.1903 Praha 26.05.1944 16:11 politický delikt
20. Fleischmann Jaroslav 25.07.1911 Vodňany 19.04.1943 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1009. Flemer Arnošt 05.12.1919 Voltuš 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
652. Fligr Josef 20.08.1920 01.09.1944 16:05 sabotáž
651. Fligr Josef 02.07.1893 Kukleny 01.09.1944 16:04 sabotáž
40. Florian Alois 09.02.1906 Sázava 10.05.1943 16:33 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
214. Flunková Emilie 05.12.1905 Benešov 08.10.1943 16:39 přechovávání osob říši nepřátelských
792. Formánek Čeněk 25.06.1913 Segedín 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
518. Formánek Jaroslav 21.10.1896 Bohumilice 15.06.1944 16:21 přechovávání osob říši nepřátelských
969. Formánek Josef 06.06.1901 Kladruby 06.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
519. Formánková Anna 24.07.1896 Přerov 15.06.1944 16:22 přechovávání osob říši nepřátelských
987. Forreitová Ingeborg 22.07.1921 Mšeno 13.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
100. Freisleben Albín 03.07.1899 Bystré 08.07.1943 15:01 hospodářský delikt
107. Frič Rudolf 09.07.1901 16.07.1943 16:33 zbraně
721. Friedl Augustin 07.01.1898 Praha 20.10.1944 16:00 politický delikt
907. Friedman Miroslav 02.09.1918 Třebohostice 12.01.1945 16:00 hospodářský delikt
606. Frýba František 01.07.1891 Přelouč 11.08.1944 16:13 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
516. Frýbert Ladislav 06.06.1908 Rakvice 15.06.1944 16:19 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
285. Fuchs Karel 10.02.1915 Brno 17.12.1943 16:18 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
372. Fuksa Čeněk 23.05.1888 Lipkovice 22.03.1944 15:58 přechovávání osob říši nepřátelských
373. Fuksová Marie 12.09.1894 Lipkovice 22.03.1944 16:01 přechovávání osob říši nepřátelských
697. Gabrielová Marie 13.10.1898 05.10.1944 16:38 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1036. Gajdoš Štefan 06.09.1912 Malzov 04.04.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
685. Gardaš Ondráš 28.10.1909 Radnanice 15.09.1944 16:12 nezjištěný delikt
227. Gargela Emil 27.05.1910 Lovčičky 14.10.1943 16:40 zbraně
336. Gebert Josef 13.03.1896 Zbrašín 10.02.1944 16:30 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
Goldschmiedt Josef Žid-Gestapo
217. Goltzová Marianne 30.01.1895 Vídeň 08.10.1943 16:44 přechovávání osob říši nepřátelských
887. Görnerová Alžběta 08.09.1906 05.01.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
765. Gottfried Jaroslav 15.05.1923 Oslov 07.11.1944 16:00 politický delikt
655. Gráf Ignác 11.05.1914 01.09.1944 16:09 nezjištěný delikt
781. Gregor Rudolf 12.06.1912 Ráb 14.11.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
645. Grulich Oldřich 12.02.1923 Brno 31.08.1944 11:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Grünberger Daniel Žid-Gestapo
Grünbergerová Ernestina Židovka – Gestapo
Grünberger Pavel Žid-Gestapo
444. Grünwald Václav 27.08.1919 Zdice 28.04.1944 16:14 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
174. Grygar Jaroslav 07.02.1913 Loštice 16.09.1943 16:48 nezjištěný delikt
565. Gutenberg Bedřich 30.05.1921 Praha 20.07.1944 16:00 zbraně
1037. Habada Emanuel 29.12.1899 Bezděkov 19.04.1945 16:00 politický delikt
270. Habada Josef 27.08.1909 Beroun 17.11.1943 16:27 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1038. Habada Josef 02.02.1922 Bezděkov 19.04.1945 16:00 politický delikt
794. Habada Václav 27.09.1913 Starý Rožmitál 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
448. Hadač František 19.11.1899 Praha 28.04.1944 16:19 přechovávání osob říši nepřátelských
449. Hadašová Antonie 04.09.1902 Praha 28.04.1944 16:21 přechovávání osob říši nepřátelských
881. Hadrbolec Josef 09.06.1909 Stará Boleslav 20.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
642. Hafenrichterová Anna 08.11.1901 Plzeň 18.03.1944 16:08 přechovávání osob říši nepřátelských
Hájek Miloš zachráněn 5.5.1945
355. Hájek Václav 08.02.1908 Dolní Nerestce 23.02.1944 16:18 přechovávání osob říši nepřátelských
Hála Eduard zachráněn 5.5.1945
Hála Jaroslav omilostněn
120. Hála Josef 18.01.1917 Dražíč 21.07.1943 16:43 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1028. Halabudio Ladislav 22.12.1898 Husákov 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
369. Hammerbauerová Emilie 25.09.1908 Jablonec 08.03.1944 16:29 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
978. Hamouž Karel 06.07.1898 z Druhu 09.03.1945 16:00 hospodářský delikt
814. Hana Jan 19.01.1916 Ústí 24.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
822. Handschuh Antonín 17.05.1908 Všeteč 01.12.1944 16:00 politický delikt
26. Handlíř Stanislav 12.11.1905 Pardubice 03.05.1943 16:25 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
920. Hanuš Josef 18.09.1907 Olomouc 02.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
865. Hanžl Alois 30.07.1902 20.12.1944 16:00 politický delikt
294. Havel Václav 28.09.1909 Hluboká nad Vltavou 22.12.1943 16:20 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
505. Havelka Josef 20.08.1911 Valchov 15.06.1944 16:08 zbraně
279. Havlíček Antonín 04.10.1885 Semonice 03.12.1943 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
743. Havlík František 25.12.1911 Zlín 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
436. Havran Václav 21.01.1922 Vysoké Mýto 28.04.1944 16:05 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Havránek Josef omilostněn
Havránek Vojtěch omilostněn
142. Hazuka Jan 16.05.1922 Brusná 24.08.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
141. Hazuka Josef 12.03.1904 Ditějovice 24.08.1943 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
430. Hejkal František 29.03.1902 Tulešice 19.04.1944 16:40 sabotáž
975. Hejl František 13.05.1914 Kozojedy 06.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
124. Hejna Josef 15.08.1902 Záběhlice 30.07.1943 16:36 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
88. Hellerová Vlasta 04.06.1909 Drážďany 01.07.1943 16:35 hospodářský delikt
1060. Henzel Jan 10.05.1902 Praha 21.04.1945 14:00 hospodářský delikt
Heringová Růžena omilostněna
451. Herma Václav 29.07.1912 Praha 12.05.1944 16:11 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
542. Hermuthová Jindra 25.06.1902 Praha 29.06.1944 16:38 přechovávání osob říši nepřátelských
455. Herodes František 10.10.1902 Přemyšlov 12.05.1944 16:21 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
835. Herzog Karel 26.10.1888 Drážďany 08.12.1944 16:00 nezjištěný delikt
464. Heřmánek Václav 21.02.1906 12.05.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
649. Hirmer Josef 23.07.1915 Mnichov 01.09.1944 16:02 nezjištěný delikt
Hladík Bohuslav zachráněn 5.5.1945
524. Hladík Josef 10.03.1919 Stará Ves 24.06.1944 12:39 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
523. Hladíková Marie 23.03.1886 Stará Ves 24.06.1944 12:38 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
525. Hladíková Marie jun. 12.09.1920 Stará Ves 24.06.1944 12:41 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
1008. Hlaváček Václav 20.09.1922 Veltuš 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Hlavička Alois omilostněn
563. Hobza Miroslav 15.09.1913 12.07.1944 16:23 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Hocke Josef omilostněn
111. Hodys Antonín 14.01.1897 Beroun 21.07.1943 16:27 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1031. Holan Vojtěch 31.3.1894 Vranovice 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
693. Holcman František 13.04.1911 Čejetice 05.10.1944 16:31 nezjištěný delikt
875. Holeček Antonín 07.11.1892 Konětopy 20.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
876. Holeček Jaroslav 27.06.1925 Konětopy 20.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
562. Holík František 10.11.1924 Chotěnice 12.07.1944 16:22 zbraně
602. Holiš František 15.01.1915 Říčany 11.08.1944 16:13 přechovávání osob říši nepřátelských
908. Holiš Josef 26.07.1899 12.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
43. Holomelová Marie 04.08.1912 Veská 10.05.1943 16:38 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
206. Holubec Alois 21.06.1901 Kroměříž 01.10.1943 16:56 hospodářský delikt
377. Horák Miroslav 06.10.1905 Přestavlky 22.03.1944 16:05 přechovávání osob říši nepřátelských
283. Horák Stanislav 09.03.1915 Uherské Hradiště 03.12.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
605. Horák Vladimír 10.02.1900 Domažlice 11.08.1944 16:19 zbraně
445. Horázný Jan 24.01.1917 Zdice 28.04.1944 16:16 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Horažďovský Alexandr omilostněn
623. Horný Hubert 01.07.1914 Písek 17.08.1944 16:17 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
807. Hořčic Josef 13.01.1881 Krpy 24.11.1944 16:00 politický delikt
808. Hořčicová Berta 14.04.1889 Zichoves 24.11.1944 16:00 politický delikt
744. Hošek Josef 22.10.1919 Chlum 03.11.1944 16:00 nezjištěný delikt
601. Houda Josef 04.06.1915 Říčany 11.08.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
392. Hradský Stanislav 02.03.1907 22.03.1944 16:25 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
766. Hrach Čeněk 01.10.1915 Smetanova Lhota 07.11.1944 16:00 politický delikt
58. Hrbek Václav 15.03.1901 27.05.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Hrdina Štěpán omilostněn
610. Hrdlička Jaroslav 11.08.1944 16:12 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
955. Hrneček Jan 27.10.1913 Vídeň 22.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
947. Hronovský Josef 05.03.1906 Praha 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
509. Hruška Josef 30.04.1911 Korávka 15.06.1944 16:12 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
475. Hruška Václav 17.03.1915 Plzeň 26.05.1944 16:13 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
877. Hrůza Václav 02.03.1925 Konětopy 20.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
234. Hubr Ondřej 12.06.1903 Lískovec 14.10.1943 16:51 sabotáž
Hudec Karel zachráněn 5.5.1945
872. Huk Josef 06.09.1917 20.12.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
767. Humpál Bedřich 04.09.1900 Oslov 07.11.1944 16:00 politický delikt
Humpál Bedřich omilostněn
248. Hurych Jan 08.06.1907 Horní Újezd 29.10.1943 16:41 hospodářský delikt
818. Hušák Josef 15.12.1906 Teplice–Šanov 01.12.1944 16:00 partyzán
Hynková Otilie zemřela na cele
617. Charvát František 28.07.1891 Oslov 17.08.1944 16:07 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
676. Chmelík Alois 16.02.1921 Radim 15.09.1944 16:21 přechovávání osob říši nepřátelských
1029. Chmelík Václav 25.08.1890 Skuhrov 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
677. Chmelíková Anna 17.07.1920 Chudenice 15.09.1944 16:22 přechovávání osob říši nepřátelských
1030. Chmelíková Marie 03.07.1894 Skuhrov 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
896. Chvála František 22.09.1902 Košátky 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
367. Chýle Václav 11.11.1902 Dvůr Králové 08.03.1944 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1046. Ingr Jan 01.01.1917 Vlkoč 19.04.1945 16:00 politický delikt
484. Jáchym Václav 16.09.1893 Kardašova Řečice 26.05.1944 16:22 politický delikt
Jakowenko Jiří zachráněn 5.5.1945
1047. Jakubíček Ladislav 15.04.1916 Lipany 19.04.1945 16:00 politický delikt
322. Janata Josef 05.07.1884 28.01.1944 16:33 hospodářský delikt
1002. Janda Václav 12.07.1890 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
146. Janecký Ladislav 05.01.1911 Červená Voda 09.09.1943 16:28 zbraně
406. Janeček Albert 22.10.1913 Dolany 06.04.1944 16:13 nezjištěný delikt
39. Janeček Augustin 21.01.1881 10.05.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
938. Janeček Gustav 26.08.1901 Jítkov 15.02.1945 16:00 hospodářský delikt
569. Jankovský Josef 16.03.1902 Praha 20.07.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
361. Janota Václav 07.01.1899 Králova Lhota 01.03.1944 16:00 sabotáž
Janouch František zachráněn 5. 5. 1945
235. Janoušek František 01.04.1907 Žeravice 14.10.1943 16:52 přechovávání osob říši nepřátelských
236. Janoušková Marie 12.07.1910 Žeravice 14.10.1943 16:51 přechovávání osob říši nepřátelských
684. Jaroš František 10.12.1919 15.09.1944 16:11 nezjištěný delikt
800. Jaskula Rudolf 20.01.1904 Jagdstadt, okr. Opava 17.11.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
795. Jašek, Dr. Miloš 11.04.1911 Plzeň 17.11.1944 16:00 politický delikt
630. Javůrek Jiří 10.07.1920 Písek 18.08.1944 16:05 zbraně
688. Javůrek Josef 14.08.1918 Starý Kolín 26.09.1944 16:33 politický delikt
290. Jäger Václav 20.03.1911 Plzeň 17.12.1943 16:27
263. Jedlička Vilém 16.10.1889 08.11.1943 16:27 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
329. Jehlík František 20.01.1916 Pardubice 28.01.1944 16:42 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
Jelen Jaroslav omilostněn
350. Jelínek Bohumil 16.06.1880 Praha 23.02.1944 16:13 zbraně
71. Jelínek Hynek 24.05.1900 Praha VII. 10.06.1943 16:34 hospodářský delikt
613. Jeniška František 26.08.1900 Česká Třebová 17.08.1944 16:02 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
413. Jeřábek Bohumil 19.01.1899 Kytín 06.04.1944 16:20 zbraně
Jež Ladislav omilostněn
490. Jiran Karel 07.10.1922 Dvůr Králové 09.06.1944 16:07 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
92. Jirásek Jan 10.05.1905 08.07.1943 18:12 politický delikt (zastřelen)
967. Jirásek Vladimír 03.08.1885 Toužetín 06.03.1945 16:00 hospodářský delikt
112. Jírovský Václav 19.12.1907 21.07.1943 16:29 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Jiříček Egon zachráněn 5. 5. 1945
191. Jiřiště Jaroslav 19.09.1881 01.10.1943 16:34 hospodářský delikt
895. Jizba František 24.02.1886 Horní Slivno 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Jodas Josef zachráněn 5. 5. 1945
689. Jonáš Hugo 30.5.1896 Chrudim 26.09.1944 16:34 politický delikt
13. Josífko Josef 06.07.1910 12.04.1943 16:34 hospodářský delikt
389. Juklíček Josef 11.10.1907 Poličany 22.03.1944 16:21 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
585. Jurkovič Jaroslav 25.05.1912 Kostice 04.08.1944 16:15 nezjištěný delikt
173. Jurný Josef 30.01.1908 Bučovice 16.09.1943 16:46 hospodářský delikt
204. Juřík Josef 23.05.1918 Paseky 01.10.1943 16:53 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
513. Just Josef 15.02.1900 Heřmanův Městec 15.06.1944 16:16 hospodářský delikt
Kabátek Karel omilostněn
176. Kadaňka František 29.04.1898 Příbram 16.09.1943 16:51 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1042. Kadeřábek Václav 06.09.1912 Janovice 19.04.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
192. Kadlec František 11.12.1899 Větrov 01.10.1943 16:36 hospodářský delikt
Kadlec Karel zachráněn 5 .5. 1945
Kafka Josef omilostněn
19. Kalenda Karel 19.01.1919 Praha 19.04.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Kalfus Karel omilostněn
787. Kalina Jaromír 29.03.1909 Praha 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
472. Kalina Jiří 20.01.1923 Praha 26.05.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
553. Kalina Josef 27.02.1904 Hnidousy 12.07.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
593. Kalousková Terezie 20.09.1904 Ústí nad Labem 04.08.1944 16:27 přechovávání osob říši nepřátelských
97. Kaluš Otakar 29.11.1909 České Budějovice 08.07.1943 15:04 hospodářský delikt
349. Kamenická Marie 11.10.1905 Praha 23.02.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
348. Kamenický Alois 05.04.1902 Praha 23.02.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských
948. Kameš Ladislav 27.01.1921 Praha 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Kampl František omilostněn
982. Kapela František 26.07.1887 Karasova Lhota 09.03.1945 16:00 hospodářský delikt
739. Kárník Václav 27.07.1909 03.11.1944 16:00 politický delikt
358. Kasáček Antonín 26.04.1923 Jihlava 23.02.1944 16:21 sabotáž
457. Kasner Karel 04.07.1913 Libušín 12.05.1944 16:23 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
698. Kasper Kurt 02.06.1923 Lovosice 05.10.1944 16:39 nezjištěný delikt
363. Kašík Antonín 28.09.1893 Vinice 01.03.1944 16:00 hospodářský delikt
1048. Kašpar František 21.07.1923 Brandýs 19.04.1945 16:00 nezjištěný delikt
729. Kašpar Stanislav 01.05.1902 Plzeň–Bolevec 20.10.1944 16:00 politický delikt
414. Kašpar Václav 27.12.1910 Kunratice 06.04.1944 16:21 zbraně
730. Kašparová Štěpánka 23.12.1907 Plzeň–Bolevec 20.10.1944 16:00 politický delikt
560. Kaucký Ludvík 17.05.1902 Praha 12.07.1944 16:20 přechovávání osob říši nepřátelských
Kavka Antonín omilostněn
899. Kavka Jiří 24.04.1925 Hradec Králové 12.01.1945 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
667. Kec Julius 24.01.1894 Praha 08.09.1944 16:10 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
282. Kefurt Otomar 10.11.1886 Praha 03.12.1943 16:29 přechovávání osob říši nepřátelských
281. Kefurtová Anna 03.07.1901 Praha 03.12.1943 16:30 přechovávání osob říši nepřátelských
306. Kelar Antonín 15.01.1910 Lazníky 07.01.1944 16:43 přechovávání osob říši nepřátelských
Kelnar František omilostněn
28. Keprta Ladislav 25.06.1915 Kunvald 03.05.1943 16:30 hospodářský delikt
277. Kizsewetter Jiří 10.06.1917 Krašonice 22.11.1943 16:30 hospodářský delikt
757. Kiška Vlastimil 13.10.1925 Paskov 04.11.1944 11:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
736. Klail Jaroslav 17.05.1906 Plzeň 20.10.1944 16:00 politický delikt
140. Klapec František 30.11.1977 Slezská Ostrava 18.08.1943 16:37 zbraně
1011. Klein Josef 02.03.1902 Roželov 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
741. Klema Josef 17.05.1898 Písek 03.11.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
696. Klement Ervín 19.08.1900 Opava 05.10.1944 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
254. Klemeš Jaroslav 07.03.1896 Stínava 05.11.1943 16:25 přechovávání osob říši nepřátelských
924. Klepiš Josef 22.05.1892 Mněnice 02.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
867. Klicpera Václav 22.06.1902 Slivínko 20.12.1944 16:00 politický delikt
953. Klička Miroslav 30.05.1925 Soustov 22.02.1945 16:00 sabotáž
638. Klíma František 04.12.1904 Bobrůvka 18.08.1944 16:16 přechovávání osob říši nepřátelských
Klusáček Antonín zachráněn 5. 5. 1945
378. Kněžík Oldřich 20.02.1907 Vlašim 22.03.1944 16:06 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
561. Kníchal Bohumil 19.01.1905 12.07.1944 16:21 zbraně
139. Knot Karel 20.02.1888 Brno 18.08.1943 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
168. Knotek Antonín 14.11.1892 Hostivice 16.09.1943 16:38 sabotáž
152. Knotek Miroslav 18.11.1920 Slaný 09.09.1943 16:38 zbraně
541. Koblic František 01.10.1896 Bradáčov 29.06.1944 16:34 přechovávání osob říši nepřátelských
432. Kocián Jaroslav 05.10.1911 19.04.1944 16:43 politický delikt
997. Kocián Josef 07.01.1905 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
998. Kocián Metoděj 04.06.1916 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
362. Kocman Bohumil 12.11.1897 Vídeň 01.03.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
803. Kocvera Jaroslav 30.11.1914 Mladá Boleslav 24.11.1944 16:00 hospodářský delikt
Kočí Jaroslav omilostněn
8. Kočka Josef 26.03.1903 Kamýk 06.04.1943 16:36 zbraně
776. Kočka Rudolf 28.05.1905 Toužetín 14.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1021. Kočková Anastazie 14.10.1907 Toužetín 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
777. Kočková Františka 23.12.1894 Kosten 14.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
157. Kodadová Růžena 29.03.1920 Bechyně 09.09.1943 16:46 přechovávání osob říši nepřátelských
526. Kodejš Rudolf 20.06.1886 Jesenná 24.06.1944 12:42 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
138. Kohn Alois 23.05.1891 Morkovice 18.08.1943 16:34 hospodářský delikt
63. Kohnová Berta 30.06.1881 Gdansk 27.05.1943 16:40 sabotáž
15. Kohn Karel 08.05.1907 12.04.1943 16:38 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
46. Kohout Bohumil 14.03.1893 Skřivany 10.05.1943 16:45 hospodářský delikt
113. Kohoutek Bedřich 07.02.1903 Pardubice 21.07.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
682. Kolafa Josef 22.02.1910 Nedvědice 15.09.1944 16:08 hospodářský delikt
144. Kolář Josef 27.05.1909 Krátošice 24.08.1943 16:33 hospodářský delikt
Kolář Ladislav omilostněn
292. Kolka Václav 29.12.1917 Praha 17.12.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
44. Kolner František 27.07.1900 Sobotka 10.05.1943 16:40 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
330. Končel Bohumil 03.04.1901 Pardubice 28.01.1944 16:43 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
576. Koníček Otomar 30.11.1925 Praha 04.08.1944 16:05 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
816. Konrád Jiří 17.03.1913 Praha 01.12.1944 16:00 politický delikt
921. Konvalinka Čeněk 02.09.1907 Bylany 02.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
300. Konzal Jindřich 19.02.1912 22.12.1943 16:27 zbraně
37. Kopecký František 10.01.1877 Jablečno 03.05.1943 16:47 hospodářský delikt
1010. Kopecký František 07.08.1910 Rožmitál 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Korbel Ladislav omilostněn
Korbel Rudolf omilostněn
894. Korol Trofin 16.10.1894 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
893. Korolová Anna 26.07.1900 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1004. Kořínek Ferdinand 12.03.1893 Místek 23.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
122. Kořínek Josef 09.11.1914 Velvary 30.07.1943 16:33 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
417. Kostík Josef 31.01.1900 Přerov 06.04.1944 16:25 politický delikt
752. Košek František 01.08.1920 Kněžnice 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Kotecký Karel zemřel na cele
223. Kotek František 06.06.1887 Dražíč 14.10.1944 16:35 zbraně
Kotěra Jaroslav omilostněn
1061. Kotouč František 01.03.1911 Praha 21.04.1945 14:00 hospodářský delikt
554. Kouba Bohumil 26.07.1902 Hnidousy 12.07.1944 16:13 přechovávání osob říši nepřátelských
51. Kouba František 16.11.1904 Vídeň 17.05.1943 16:36 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
74. Koutný František 26.11.1915 Vídeň 10.06.1943 16:39 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
291. Kovář František 09.08.1916 Horní Rokytňany 17.12.1943 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
596. Kovářová Anna 26.06.1905 Praha 04.08.1944 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
441. Kozlík Bedřich 22.02.1887 Příbram 28.04.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských
442. Kozlíková Františka 20.06.1886 Trhové Dušníky 28.04.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
229. Kozlovský Josef 25.03.1884 Knínice 14.10.1943 16:43 hospodářský delikt
462. Köhler Rudolf 06.04.1905 Praha 12.05.1944 16:27 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
17. König Vilém 01.09.1887 19.04.1943 16:29 hospodářský delikt
65. Königová Mína 04.12.1899 27.05.1943 16:43 sabotáž
155. Kracík Bedřich 08.10.1889 09.09.1943 16:43 přechovávání osob říši nepřátelských
347. Kraft Josef 13.10.1906 Chrást u Plzně 23.02.1944 16:10 přechovávání osob říši nepřátelských
311. Král Eduard 04.03.1887 Komárov 13.01.1944 11:36 přechovávání osob říši nepřátelských
416. Králík Alois 09.06.1911 Kojetín 06.04.1944 16:24 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
150. Kram František 28.3.1897 Piletice 09.09.1943 16:35 hospodářský delikt
840. Krampl František 27.09.1914 Písek 13.12.1944 16:00 nezjištěný delikt
36. Krampol Boleslav 19.01.1900 Šternberk 03.05.1943 16:45 hospodářský delikt
78. Krása Bedřich 27.05.1908 Svítkov 17.06.1943 16:34 hospodářský delikt
Krása Pavel (Žid-Gestapo)
1056. Krásný Otakar 31.07.1917 Plzeň 21.04.1945 14:00 sabotáž
930. Kratina Karel 15.02.1881 Olovnice 15.02.1945 16:00 politický delikt
275. Krátký Václav 23.06.1916 Líny 17.11.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
533. Kratochvíl Michal 07.05.1873 Boňov 24.06.1944 12:51 politický delikt
148. Kraus Josef 04.10.1901 Nové Strašecí 09.09.1943 16:31 zbraně
823. Krčmarský Bohumil 11.09.1913 Nová Bělá 01.12.1944 16:00 politický delikt
648. Krejčí Josef 20.02.1920 Nová Ves 01.09.1944 16:01 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
508. Kremsner Vladimír 11.09.1923 Vítkovice 15.06.1944 16:11 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
85. Krch Gustav 19.04.1912 Třebnice 01.07.1943 16:29 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Krchňák Jaroslav zemřel na cele
Krištof Rudolf omilostněn
Krouchal omilostněn
195. Kroupová Viktorie 03.10.1895 Ústí nad Orlicí 01.10.1943 16:43 přechovávání osob říši nepřátelských
Kršňák Bedřich omilostněn
228. Krytinář Josef 30.08.1898 Tasovice 14.10.1943 16:42 zbraně
874. Křáp Josef 16.02.1892 20.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
23. Křesina Josef 10.07.1894 Podskalí 24.04.1943 10:45 přechovávání osob říši nepřátelských
25. Křesinová Anna 02.04.1894 Borovy 24.04.1943 10:50 přechovávání osob říši nepřátelských
1016. Křivonožková Marie 25.04.1904 Brno 23.03.1945 16:00 hospodářský delikt
954. Křivý František 01.08.1908 Budišany 22.02.1945 16:00 nezjištěný delikt
222. Kříž Jan 05.05.1900 Klatovec 14.10.1943 16:33 zbraně, poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
495. Kříž Jan 17.05.1909 Praha 09.06.1944 16:11 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
567. Kříž Josef 17.03.1882 Praha 20.07.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
923. Křížek Václav 17.05.1906 Zbraslav 02.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Křížková Anna omilostněna
491. Kubec Josef 22.12.1922 Babí 09.06.1944 16:08 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
21. Kubeček Josef 12.03.1911 Lhota 19.04.1943 16:37 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
29. Kubíček Antonín 10.06.1913 Pečín 03.05.1943 16:32 hospodářský delikt
237. Kubík Jan 21.7.1883 Landžhot 14.10.1943 16:55 přechovávání osob říši nepřátelských
286. Kubík Jiří 01.04.1918 Myjava 17.12.1943 16:20 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Kubíková Apolena zemřela v cele
Kubín František omilostněn
994. Kubiš Bedřich 16.04.1919 Horní Bečva 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
848. Kučera Bohumil 29.05.1916 16.12.1944 10:00 politický delikt
250. Kučera František 21.01.1909 05.11.1943 16:20 přechovávání osob říši nepřátelských
598. Kučera Ladislav 28.03.1903 Praha 04.08.1944 16:34 hospodářský delikt
93. Kučera Oldřich 01.12.1915 Vyžlovka 08.07.1943 15:11 hospodářský delikt
1045. Kučík Václav 28.09.1907 Buchlovice 19.04.1945 16:00 zbraně
882. Kulič Václav 10.03.1911 20.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
871. Kulman Václav 08.07.1892 Truskavna 20.12.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
870. Kulmanová Marie 08.10.1893 20.12.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
145. Kumžák Jaroslav 09.04.1911 Praha 28.08.1943 16:00 sabotáž
314. Kunc Antonín 12.08.1913 Rpety 13.01.1944 11:40 přechovávání osob říši nepřátelských
970. Kunc Leopold 19.03.1906 Doubravice 22.02.1945 16:00 politický delikt
313. Kunc Václav 25.08.1897 Osek 13.01.1944 11:39 přechovávání osob říši nepřátelských
500. Kuncová Jiřina 01.09.1912 Plzeň 15.06.1944 16:03 přechovávání osob říši nepřátelských
375. Kunert Václav 12.08.1890 Rovná 22.03.1944 16:02 přechovávání osob říši nepřátelských
304. Kupka Jan 17.03.1890 Kokory 07.01.1944 16:40 přechovávání osob říši nepřátelských
305. Kupková Hedvika 02.11.1896 Kokory 07.01.1944 16:41 přechovávání osob říši nepřátelských
793. Kůrka Emanuel 21.04.1907 Hrušky 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
320. Kurzweil Bedřich 18.12.1909 Vídeň 28.01.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
695. Kús Josef 01.09.1907 Horní Ostrovce 05.10.1944 16:32 politický delikt
126. Kvěch František 27.08.1880 České Budějovice 13.08.1943 16:32
984. Kypta Jaroslav 02.04.1916 Bolechovice 09.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
756. Labay Jan 14.04.1917 Malá Bystřice 04.11.1944 11:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
936. Lacina František 22.09.1897 Veselí 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
328. Lachman Karel 29.08.1887 Chrudim 28.01.1944 16:41 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
1018. Lachman Karel 19.08.1908 Poděbrady 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Lang František omilostněn
Langová Anna omilostněna
352. Langová Barbora 25.12.1912 23.02.1944 16:15 přechovávání osob říši nepřátelských
543. Lank Antonín 14.04.1904 Praha 29.06.1944 16:39 přechovávání osob říši nepřátelských
716. Láska Bohumír, Dr. 01.07.1883 Křinec 20.10.1944 16:00 politický delikt
240. Lauer Václav 20.09.1919 Bavorovice 29.10.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
370. Lebeda Jaroslav, Dr. 21.03.1910 Křížlice 22.03.1944 15:55 politický delikt
552. Lébr Josef 12.03.1898 Kladno 12.07.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských
784. Ledvina Jaroslav 07.11.1921 Násedlovice 14.11.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
357. Lehký Josef 28.10.1913 Mariánské Hory 23.02.1944 16:20 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
590. Lehnertová Božena 26.05.1903 Trnávka 04.08.1944 16:23 přechovávání osob říši nepřátelských
Lechnýř Josef omilostněn
832. Lerch Leo 14.07.1922 Vítkovice 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Lewit Walter (Žid-Gestapo)
Lewitová Ivana (Žid-Gestapo)
607. Libenský Oldřich 24.12.1912 Přelouč 11.08.1944 16:16 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
1064. Liberda Jan 12.10.1904 26.04.1945 16:00 nezjištěný delikt
847. Liberda Josef 23.02.1899 16.12.1944 10:00 politický delikt
137. Liesner Miroslav 20.02.1925 Vídeň 18.08.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
904. Limburská Karolina 27.07.1907 Praha 12.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
905. Limburský Václav 11.02.1897 Praha 12.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
118. Ligner František 02.10.1908 Hroška 21.07.1943 16:39 zbraně
720. Linhart Bedřich 09.04.1886 Praha 20.10.1944 16:00 politický delikt
162. Lipenská Barbora 21.10.1882 Praha 16.09.1943 16:29 hospodářský delikt
161. Lipenský Jan 03.05.1873 Praha 16.09.1943 16:28 hospodářský delikt
1017. Lipš Vilibald 23.06.1909 Horní Chocholice 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
340. Lisner Václav 11.11.1911 Slabec, okr. Rakovník 14.02.1944 17:54 sabotáž
970. Listoň Jan 24.11.1904 Říčany 06.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
891. Liška Jan 08.05.1898 Merklín 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
892. Lišková Antonie 25.2.1898 Zdiby 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
831. Lodryc Přemysl 14.03.1925 Vítkovice 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Lojda František omilostněn
205. Lola František 04.06.1906 Nová Ves u Velkého Meziříčí 01.10.1943 16:54 hospodářský delikt
190. Lorenc Josef 15.03.1887 Makvarec 01.10.1943 16:33 hospodářský delikt
381. Lorenc Matěj 23.01.1902 Podolí u Brna 22.03.1944 16:11 zbraně
845. Loudová Marie, jun. 20.03.1922 13.12.1944 16:00 politický delikt
846. Loudová Marie, sen. 27.12.1897 13.12.1944 16:00 politický delikt
Loužek Alois omilostněn
Loužková Matylda omilostněna
587. Lovecká Františka 05.04.1891 04.08.1944 16:18 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
83. Löwenstein Oskar, Dr. 10.10.1897 Benešín 01.07.1943 16:26 sabotáž
273. Lufinka Petr 28.12.1911 17.11.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
197. Lukáš Martin 04.11.1890 Horní Němeč 01.10.1943 16:43 zbraně
318. Lukeš Josef 12.07.1917 Kařez 13.01.1944 11:45 přechovávání osob říši nepřátelských
574. Lupínek Josef 08.02.1903 Suchdol 04.08.1944 16:03 politický delikt
Lusk Václav omilostněn
Macner Alois zachráněn 5.5.1945
834. Macnerová Milada 23.12.1903 Plzeň 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
584. Máder František 28.11.1913 Rokytnice 04.08.1944 16:14 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
640. Mach Jindřich 11.11.1898 Radenice 18.08.1944 16:18 přechovávání osob říši nepřátelských
382. Mácha Mojmír 24.02.1912 Kermelín 22.03.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
415. Mácha Richard, Dr. 06.09.1913 Klenčí pod Čerchovem 06.04.1944 16:22 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
886. Macháček Jaroslav 26.05.1913 05.01.1945 16:00 schvalování atentátu
1022. Majer Karel 19.10.1912 Voltuše 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1000. Mak Jindřich 30.05.1892 13.03.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
995. Malátek Otakar 27.10.1913 Přerov 13.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
691. Malátová Marie 05.06.1907 Bílina 26.09.1944 16:36 přechovávání osob říši nepřátelských
863. Málek Bohumil 03.08.1920 Slinínko 20.12.1944 16:00 politický delikt
864. Málek Josef 06.07.1894 20.12.1944 16:00 politický delikt
862. Málek Rudolf 04.04.1915 20.12.1944 16:00 politický delikt
271. Malík Kristián 24.07.1892 Nemilany 17.11.1943 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
310. Malina Jiří 21.03.1906 Újezd 13.01.1944 11:35 přechovávání osob říši nepřátelských
356. Malota Josef 29.02.1912 Uherský Brod 23.02.1944 16:18 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
196. Malý Josef 13.04.1904 Jičín 01.10.1943 16:42 přechovávání osob říši nepřátelských
380. Manická Štěpánka 21.11.1893 Moravská Ostrava 22.03.1944 16:09 přechovávání osob říši nepřátelských
Mann Quido omilostněn
284. Mansfeld Jaroslav 22.06.1919 Praha 17.12.1943 16:17 sabotáž
50. Maňásek Cyril 28.10.1911 17.05.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Marcomber Josef omilostněn
364. Marek Josef 27.03.1903 Kolín 01.03.1944 16:00 hospodářský delikt
489. Mareš Josef 26.07.1920 Stará Boleslav 09.06.1944 16:06 nezjištěný delikt
755. Mareš Josef 22.02.1903 Dražice 04.11.1944 11:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
724. Mareš Rudolf 22.12.1909 Praha 20.10.1944 16:00 politický delikt
Mareš Ludvík zachráněn 5.5.1945
435. Markl Antonín 31.03.1902 Párník 28.04.1944 16:04 zbraně
751. Martinec František 01.07.1923 Jičín 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
679. Martínek František 11.08.1910 Římov 15.09.1944 16:01 hospodářský delikt
Martínek František omilostněn
18. Martínek Josef 06.02.1881 19.04.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
529. Mařatka Karel 09.05.1891 Vysoké nad Jizerou 24.06.1944 12:46 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
548. Mařík Antonín 15.06.1914 Kladno 12.07.1944 16:07 přechovávání osob říši nepřátelských
549. Maříková Milada 19.10.1918 Kladno 12.07.1944 16:03 přechovávání osob říši nepřátelských
Masopust Josef zachráněn 5. 5. 1945
604. Maška František 21.09.1898 Smrkovice 11.08.1944 16:18 zbraně
Matas Václav omilostněn
827. Matějček Zdeněk 31.12.1912 Praha 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
558. Matějíček Josef 01.02.1914 Suchdol 12.07.1944 16:18 zbraně
Matějka František zachráněn 5. 5. 1945
293. Matějka Václav 07.09.1913 Osiky 22.12.1943 16:18 hospodářský delikt
22. Matějo Josef 01.06.1901 Dlouhý 19.04.1943 16:39 přechovávání osob říši nepřátelských
68. Matl Jan 24.06.1903 Polná 03.06.1943 16:36 zbraně
507. Matoška Jaroslav 08.08.1925 15.06.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
868. Matoušek Josef 19.02.1895 Vysoká 20.12.1944 16:00 nezjištěný delikt
1012. Matoušková Jiřina 11.06.1914 Rožmitál 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
935. Mattasová Marie 03.01.1908 Dolany u Plzně 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
401. Matuna Jan 19.06.1915 Chotětov 03.04.1944 16:19 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
544. Matyášovská Anna 28.04.1901 Čisovice 29.06.1944 16:40 přechovávání osob říši nepřátelských
181. Matyášovský Rudolf 10.10.1892 Liptovské Matyášovce 24.09.1943 16:25 přechovávání osob říši nepřátelských
70. Mauer Jiří 11.07.1902 Praha 10.06.1943 16:32 hospodářský delikt
780. Mayer Vladimír 29.10.1912 Horažďovice 14.11.1944 16:00 politický delikt
Mayerová Eliška omilostněna
Maxa František omilostněn
675. Mäntl Jiří 28.12.1921 Plzeň 15.09.1944 16:20 přechovávání osob říši nepřátelských
678. Mäntlová Amalie 29.06.1887 Ostrzno 15.09.1944 16:23 přechovávání osob říši nepřátelských
393. Mejsnar Miloš 15.09.1910 Horní Krnsko 03.04.1944 16:10 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
307. Mencl Jaroslav, otec 10.11.1894 Osek 13.01.1944 11:31 přechovávání osob říši nepřátelských
308. Mencl Jaroslav, syn 25.07.1919 Osek 13.01.1944 11:32 přechovávání osob říši nepřátelských
309. Mencl Vitold 20.04.1918 Osek 13.01.1944 11:34 přechovávání osob říši nepřátelských
900. Menčík František 27.09.1924 Třebenice 12.01.1945 16:00 nezjištěný delikt
466. Meneguzzi Karel 28.12.1914 12.05.1944 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
101. Menšík František 07.05.1897 Suché Vrbno 08.07.1943 15:15 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
331. Menšík Viktor 16.11.1912 Honětice 10.02.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
624. Mergl Josef 30.09.1900 Písek 17.08.1944 16:18 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
461. Měkotová Běla 23.09.1914 Praha 12.05.1944 16:26 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
135. Měřička Vojtěch 07.02.1907 Vídeň 18.08.1943 16:30 zbraně
957. Mičulka Rudolf 29.03.1899 Moravská Ostrava 22.02.1945 16:00 politický delikt
958. Mičulková Marie 29.12.1892 Jablunkov 22.02.1945 16:00 politický delikt
888. Michalová Božena 31.07.1899 Tunochody 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
437. Michl Max 12.09.1891 Drážďany 28.04.1944 16:06 politický delikt
128. Michl Zdeněk 16.09.1897 Slaný 13.08.1943 16:35 zbraně
130. Mikan Jan 25.12.1915 Chacholice 13.08.1943 16:37 hospodářský delikt
194. Mikulášek Jan 05.11.1908 Praha 01.10.1943 16:38 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
296. Mikulová Adéla 03.05.1910 Vítkovice 22.12.1943 16:24 přechovávání osob říši nepřátelských
Mikeska Vojtěch omilostněn
1015. Minařík Ladislav 19.06.1887 Brno 23.03.1945 16:00 hospodářský delikt
514. Minařiková Emilie 19.01.1900 Holín 15.06.1944 16:17 hospodářský delikt
976. Mistoler Bohumil 22.04.1907 Střemy 06.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
861. Mitvalský Jaroslav 11.01.1913 Žamberk 20.12.1944 16:00 hospodářský delikt
Míček František zachráněn 5. 5. 1945
499. Mladý Josef 28.10.1921 Plzeň 15.06.1944 16:02 přechovávání osob říši nepřátelských
453. Mlejnková Anna 11.01.1915 Praha 12.05.1944 16:13 přechovávání osob říši nepřátelských
460. Mokošín Jan 19.07.1884 Pardubice 12.05.1944 16:16 hospodářský delikt
147. Moravec Josef 30.07.1879 Chvaletice 09.09.1943 16:29 zbraně
798. Moravec Ladislav 22.04.1910 Lysá 17.11.1944 16:00 politický delikt
365. Moravec Silvestr 29.12.1899 Týnec nad Labem 01.03.1944 16:00 hospodářský delikt
Motyčka Josef zachráněn 5. 5. 1945
Moučková Vanda omilostněna
238. Mrňka Josef 02.01.1894 Střeň 14.10.1943 16:57 zbraně
854. Mrůzek Jan 17.11.1879 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
850. Mrůzek Rudolf 29.04.1894 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
937. Mundl František 10.08.1921 15.02.1945 16:00 nezjištěný delikt
517. Murka Ludvík 26.02.1908 15.06.1944 16:20 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
302. Musler Karel 30.06.1904 Vídeň 07.01.1944 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
241. Müller František 09.02.1914 29.10.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
520. Müller František 19.05.1897 Jaroměř 24.06.1944 12:34 politický delikt
225. Müller Josef 22.01.1897 14.10.1943 16:37 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
193. Müller Vladimír 21.03.1911 Praha 01.10.1943 16:37 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
66. Müllerová Marie 29.01.1900 Nové Benátky 03.06.1943 16:32 hospodářský delikt
692. Myšák Josef 12.04.1915 05.10.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
681. Nádvorník Jan 08.02.1902 Břišťany 15.09.1944 16:07 hospodářský delikt
836. Náprstek Antonín 28.08.1900 Kačice 08.12.1944 16:00 hospodářský delikt
Navaies Erik omilostněn
96. Návrat Jan 06.02.1914 Přívoz 08.07.1943 15:10 hospodářský delikt
909. Navrátil Jan 15.07.1915 Čakovice 25.01.1945 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
478. Navrátil Raimund 26.05.1892 Kojetín 26.05.1944 16:16 přechovávání osob říši nepřátelských
209. Nedorost Josef 12.09.1897 08.10.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
504. Nejedlý Josef 01.06.1912 Protivín 15.06.1944 16:07 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
702. Neliba Alois 29.10.1906 Malá Víska 05.10.1944 16:44 politický delikt
844. Neliba Jaroslav 01.05.1905 Obecnice 13.12.1944 16:00 zbraně
123. Neruda František 18.06.1910 Praha 30.07.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
940. Netolický Josef 19.06.1912 Myslín 16.02.1945 16:00 sabotáž
Neuman Vilém zachráněn 5. 5. 1945
64. Neumannová Charlota 07.10.1908 Berlín 27.05.1943 16:42 sabotáž
745. Neužil František 29.08.1923 Hluboká nad Vltavou 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Němec Jan omilostněn
266. Němec Josef 16.10.1914 Lhotka 08.11.1943 16:31 přechovávání osob říši nepřátelských
264. Němec Václav 10.4.1885 Lahovičky 08.11.1943 16:28 přechovávání osob říši nepřátelských
771. Němec Václav 14.09.1916 Újezdec 07.11.1944 16:00 politický delikt
265. Němcová Kateřina 04.12.1894 Lhotka 08.11.1943 16:29 přechovávání osob říši nepřátelských
14. Němeček Josef 03.03.1923 Paběnice 12.04.1943 16:36 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
31. Nohejl František 15.12.1921 03.05.1943 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
221. Nohejl Karel 18.02.1883 Praha 14.10.1943 16:32 zbraně, poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
497. Nováček František 02.04.1893 Plzeň 15.06.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
498. Nováčková Božena 11.09.1895 Plzeň 15.06.1944 16:01 přechovávání osob říši nepřátelských
Novák Adolf omilostněn
Novák Antonín omilostněn
Novák Antonín omilostněn
470. Novák František 02.05.1902 Třebovec 26.05.1944 16:07 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
686. Novák František 20.12.1881 Budkov 26.09.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
856. Novák Jan 11.12.1885 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
857. Novák Ludvík 27.07.1919 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
527. Novák Otakar 29.09.1897 Stará Vesi 24.06.1944 12:43 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
889. Nováková Ludmila 28.09.1896 Kolín 05.01.1945 16:00 zbraně
143. Novotný Antonín 12.01.1902 Košice 24.08.1943 16:31 hospodářský delikt
1027. Novotný Antonín 09.04.1907 Praha 04.04.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
581. Novotný Jan 26.06.1890 Hvozdno 04.08.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
985. Novotný Alexandr 04.07.1903 Mostar 09.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
48. Novotný František 25.10.1913 Trenčín 17.05.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
188. Novotný František 10.09.1896 Radostovice 01.10.1943 16:30 hospodářský delikt
621. Novotný František 22.05.1880 Písek 17.08.1944 16:15 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
622. Novotný František 04.11.1910 Písek 17.08.1944 16:16 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
9. Novotný Josef 17.03.1884 06.04.1943 16:38 zbraně
Nykl Florian zachráněn 5. 5. 1945
Nyklová Cecilie zachráněna 5. 5. 1945
918. Odstrčil Josef 02.03.1892 02.02.1945 16:00 politický delikt
999. Oliva Vojtěch 16.03.1921 Kunovice 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
Ondra Josef omilostněn
116. Opat Karel 11.04.1896 Kopisty 21.07.1943 16:36 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
571. Oppelt Josef 20.02.1899 Praha 20.07.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
731. Oswaldová Margit 26.09.1906 Plzeň 20.10.1944 16:00 politický delikt
873. Otruba Josef 15.03.1908 20.12.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
805. Pač Bedřich 23.11.1893 Klobouky 24.11.1944 16:00 politický delikt
806. Pačová Božena 01.03.1897 Panenský Týnec 24.11.1944 16:00 politický delikt
429. Padělek Rudolf 14.10.1921 Dalešice 19.04.1944 16:39 sabotáž
249. Pacholík Josef 10.08.1908 Hlinice 29.10.1943 16:44 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
440. Pakstefl Josef 16.01.1906 Chanovice 28.04.1944 16:10 politický delikt
153. Palaš Václav 11.03.1894 Suchdol 09.09.1943 16:40 zbraně
1032. Paleček Edmund 01.06.1913 Nová Hlína 04.04.1945 16:00 nezjištěný delikt
175. Pálka Viktor 03.04.1906 Zlín 16.09.1943 16:49 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
833. Pánková Růžena 14.09.1910 Nosislav 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
269. Panýrek Václav 18.08.1916 Osov 17.11.1943 16:26 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
859. Paprok Jan 24.07.1909 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
Parca Miloš omilostněn
359. Parthier Karel 03.02.1901 Hanover 23.02.1944 16:23 zbraně
902. Pařenica Alois 31.03.1896 12.01.1945 16:00 sabotáž
705. Pařízek Alois 25.07.1922 z Pitně 11.10.1944 16:30 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
Páter František zemřel na cele
753. Paul Josef 15.06.1901 Praha 03.11.1944 16:00 zbraně
125. Paumer Vojtěch 11.01.1909 Plzeň 13.08.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
855. Pavelek Alois 27.2.1898 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
911. Pavelka František 11.09.1909 Opatovice 25.01.1945 16:00 nezjištěný delikt
858. Pavlásek Antonín 28.04.1912 Morávka 16.12.1944 10:00 politický delikt
759. Pavlásek Jan 02.07.1922 Morávka 04.11.1944 11:00 partyzán
594. Pavlasová Marie 23.01.1909 Ústí nad Labem 04.08.1944 16:29 přechovávání osob říši nepřátelských
670. Pazdera František 22.07.1909 Praha 08.09.1944 16:14 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
Pecl Jan omilostněn
485. Pechman Jaromír 18.03.1898 Veselí nad Lužnicí 26.05.1944 16:24 politický delikt
1063. Pechman Josef 01.08.1891 Zruč 26.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
287. Pechman Miloslav 04.09.1921 Plzeň 17.12.1943 16:21 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Pekárek Pavel zachráněn 5. 5. 1945
531. Pelan František 09.01.1893 Boňov 24.06.1944 12:49 politický delikt
592. Pelikán František 08.03.1896 Králova Lhota 04.08.1944 16:26 přechovávání osob říši nepřátelských
231. Pelikán František 25.11.1897 Kroměříž 14.10.1943 16:46 zbraně
934. Pelikánová Alžběta 26.09.1900 Plzeň 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
916. Pelouch Alois 01.01.1908 Chrudim 02.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
919. Pelouchová Božena 14.02.1911 Štěpánov 02.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
869. Pešan Josef 06.11.1908 Choteš 20.12.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
390. Peterčík Karel 29.06.1906 Dvůr Králové 22.03.1944 16:22 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
839. Petrák Antonín 01.12.1896 Písek 13.12.1944 16:00 nezjištěný delikt
928. Petrouš Miroslav 20.06.1894 Poděbrady 15.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
399. Petrů Josef 24.02.1902 Řehnice 03.04.1944 16:16 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
Petřílek Norbert omilostněn
Pěkný Rudolf omilostněn
961. Pěta Antonín 13.08.1907 Svatý Jur 22.02.1945 16:00 politický delikt
67. Pidrmann Miroslav 27.07.1911 Černčice 03.06.1943 16:34 hospodářský delikt
595. Pikulová Marie 31.08.1914 Praha XI 04.08.1944 16:30 přechovávání osob říši nepřátelských
1014. Pinkas František 14.11.1912 Bouzov 23.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
991. Pinkas Václav 18.02.1911 Kladno 13.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Pisinger Matěj omilostněn
Pisingerová Marie omilostněna
564. Piskač Jan 26.10.1898 Praha 20.07.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
521. Pitín Josef 08.12.1893 Těpeře 24.06.1944 12:35 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
522. Pitínová Anna 20.11.1900 Těpeře 24.06.1944 12:37 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
843. Pitrla Karel 22.01.1923 13.12.1944 16:00 partyzán
717. Plánek Josef 07.09.1907 Krasejovka 20.10.1944 16:00 politický delikt
718. Plánková Marta 12.05.1907 Praha 20.10.1944 16:00 politický delikt
219. Plechatý Antonín 30.11.1896 08.10.1943 16:47 hospodářský delikt
603. Pleskotová Emilie 04.11.1891 Srbín 11.08.1944 16:15 přechovávání osob říši nepřátelských
405. Plíva Martin 11.02.1898 Brno 06.04.1944 16:12 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
740. Ploc Josef 07.07.1905 Praha 03.11.1944 16:00 politický delikt
55. Plšek Josef 19.04.1892 17.05.1943 16:43 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
631. Podhola Václav 11.04.1923 Písek 18.08.1944 16:06 zbraně
366. Podhorský František 07.10.1900 Přechovice 01.03.1944 16:00 hospodářský delikt
Pohanka Ladislav omilostněn
289. Poklop Jaroslav 20.07.1914 Velké Chvalovice 17.12.1943 16:25 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
452. Pokorný Josef 15.05.1899 Bikáň 12.05.1944 16:12 hospodářský delikt
608. Pokorný Karel 28.06.1925 Praha 11.08.1944 16:10 přechovávání osob říši nepřátelských
796. Polák Jan 26.08.1894 Hluboš 17.11.1944 16:00 zbraně
851. Poledník Josef 30.09.1882 Raškovice 16.12.1944 10:00 politický delikt
72. Polívka Josef 18.03.1909 Chlumec 10.06.1943 16:36 hospodářský delikt
167. Polívka Kamil 24.02.1890 Podolí 16.09.1943 16:37 sabotáž
860. Polka Josef 14.11.1921 16.12.1944 10:00 politický delikt
301. Popelářová Ludmila 04.12.1900 Rudolf 22.12.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Port Jan omilostněn
434. Pospíšil Josef 16.02.1907 Hulín 28.04.1944 16:03 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
804. Pospíšil Miroslav 11.02.1910 Opatovice 24.11.1944 16:00 hospodářský delikt
258. Pospíšilová Marie 19.01.1917 Oplany 05.11.1943 16:30 přechovávání osob říši nepřátelských
384. Postlová Anna 23.09.1876 Rájec 22.03.1944 16:14 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Potůček Julius zachráněn 5. 5. 1945
428. Potůček Oldřich 03.08.1909 Dalešice 19.04.1944 16:37 sabotáž
47. Prager Ladislav 07.05.1906 Tučapy 17.05.1943 16:29 hospodářský delikt
242. Prášek Josef 29.02.1880 Radikov 29.10.1943 16:33 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Preininger Jiří zachráněn 5. 5. 1945
954. Procházka Alois 20.8.1899 Lužkovice 22.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
3. Procházka Emil 10.01.1906 Mezholezy 05.04.1943 16:35 hospodářský delikt
768. Procházka Josef 16.01.1901 Stehlovice 07.11.1944 16:00 politický delikt
200. Procházka Viktor 17.07.1910 Brno 01.10.1943 16:47 hospodářský delikt
282. Procházková Růžena 03.08.1905 Praha 03.12.1943 16:31 přechovávání osob říši nepřátelských
486. Prokeš Josef 11.03.1894 Veselí nad Lužnicí 26.05.1944 16:25 politický delikt
Prokop Alois zachráněn 5. 5. 1945
38. Protina František 05.05.1890 03.05.1943 16:49 hospodářský delikt
87. Průchová Viléma 24.09.1891 Česká Skalice 01.07.1943 16:33 hospodářský delikt
303. Přecechtělová Marie 25.03.1916 07.01.1944 16:37 přechovávání osob říši nepřátelských
398. Pulda Štefan 23.12.1896 Chotětov 03.04.1944 16:15 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
469. Punar Josef 23.07.1910 Jizbice 26.05.1944 16:06 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
86. Purkardt Rudolf 23.05.1901 Nová Ves 01.07.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
826. Rada Václav 20.05.1901 Praha 08.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
825. Radová Marta 28.12.1898 Praha 08.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
12. Raich Karel 05.12.1908 Skalice 12.04.1943 16:32 hospodářský delikt
89. Rajmon František 25.10.1892 Libáň 08.07.1943 18:12 politický delikt (zastřelen)
346. Rajnoch Bohumír 04.04.1924 Stramberg 18.08.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských
951. Rašek Josef 20.06.1897 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
941. Rašková Alžběta 11.03.1892 Zlakovice 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Rauer Karel omilostněn
898. Reif Karel 31.07.1910 Jičín 05.01.1945 16:00 nezjištěný delikt
433. Rešl Tomáš 07.03.1910 Praha 28.04.1944 16:01 přechovávání osob říši nepřátelských
450. Rešlová Viléma 13.11.1905 Praha 28.04.1944 16:22 přechovávání osob říši nepřátelských
354. Richter Ludvík 24.04.1912 Česká Třebová 23.02.1944 16:17 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
810. Roblová Anna 28.06.1902 24.11.1944 16:00 politický delikt
Roštík Julius omilostněn
556. Rott Antonín 09.06.1904 Zbiroh 12.07.1944 16:15 přechovávání osob říši nepřátelských
443. Roubal František 05.03.1893 Čimice 28.04.1944 16:13 zbraně
632. Routner Ferdinand 01.05.1893 Teplice-Šanov 18.08.1944 16:07 nezjištěný delikt
178. Rozehnal Albín 09.06.1908 Hrabůvka 16.09.1943 16:54 hospodářský delikt
883. Rössel Eduard 20.03.1904 20.12.1944 16:00 politický delikt
515. Ručka Jan 02.04.1892 Solanec pod Soláněm 15.06.1944 16:18 přechovávání osob říši nepřátelských
114. Rudolf Antonín 11.03.1894 Pilštín 21.07.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
479. Rumplík Jan 07.01.1912 Šardice 26.05.1944 16:17 přechovávání osob říši nepřátelských
719. Rusý Václav 21.07.1911 Plzeň 20.10.1944 16:00 politický delikt
820. Ruta Václav 11.10.1905 Hlína 01.12.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
224. Ruth František 21.08.1897 14.10.1943 16:36 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
488. Růžička Alois 19.12.1923 Bílá Skalice 09.06.1944 16:05 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
334. Růžička Antonín 01.08.1921 Mladá Boleslav 10.02.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
943. Růžička Antonín 25.05.1914 Bratříkov 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
332. Růžička Bohumil 25.01.1902 Sušice 10.02.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
487. Růžička František 07.09.1921 09.06.1944 16:04 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
333. Růžička Josef 17.10.1914 10.02.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
77. Růžička Karel 06.07.1897 Žantov 17.06.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
388. Růžička Václav 18.01.1909 Všetaty 22.03.1944 16:20 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
945. Růžička Václav 20.08.1921 Vodňany 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
557. Rychnovský Jaroslav 20.11.1912 Praha 12.07.1944 16:17 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
646. Ryšánek Zdeněk 18.02.1915 Brno 31.08.1944 11:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1033. Ryšavý František 13.04.1912 Litovel 04.04.1945 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
317. Řach (Reich) Václav 08.08.1905 Osek 13.01.1944 11:44 přechovávání osob říši nepřátelských
749. Řehák Alois 25.06.1913 Praha 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
397. Řehák František 08.02.1898 Lísková Lhota 03.04.1944 16:14 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
710. Řešátko Alois 01.06.1907 Hořovice 19.10.1944 16:03 přechovávání osob říši nepřátelských
5. Řežábek Stanislav 07.05.1912 Kučeř 05.04.1943 16:41 hospodářský delikt
615. Říha Josef 16.09.1899 Karlova Ves 17.08.1944 16:05 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
616. Říha Václav 19.09.1911 Karlova Ves 17.08.1944 16:06 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
251. Řiháček Petr 28.04.1907 Strážnice 05.11.1943 16:21 přechovávání osob říši nepřátelských
252. Řiháček Tomáš 04.11.1913 Strážnice 05.11.1943 16:23 přechovávání osob říši nepřátelských
132. Sadil Josef 02.03.1914 Praha 13.08.1943 16:41 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
253. Sádlo Jan 30.12.1904 Strážnice 05.11.1943 16:24 přechovávání osob říši nepřátelských
933. Salzman Rudolf 07.04.1898 Plzeň 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
218. Samek Ervín 04.06.1894 Praha 08.10.1943 16:46 přechovávání osob říši nepřátelských
49. Samek Václav 25.03.1916 Trnava 17.05.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
62. Sazimová Antonie 09.05.1907 Hof 27.05.1943 16:38 sabotáž
988. Sedláčková Růžena 23.09.1889 Kříše 13.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
611. Sekera Antonín 11.08.1944 16:20 politický delikt
754. Semrád Antonín 13.06.1923 Dymokury 04.11.1944 11:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
335. Serynek František 14.01.1911 10.02.1944 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
41. Serynek František 14.01.1912 10.05.1943 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
494. Serynek Jan 30.11.1916 09.06.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
942. Serynek Jindřich 31.12.1922 Drácov 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
42. Serynková Božena 02.03.1921 Královice 10.05.1943 16:37 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
245. Serynková Terezie 28.02.1912 29.10.1943 16:37 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Scheuer Jindřich omilostněn
931. Schneeberg Vladimír 26.09.1908 Božkov 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
468. Schneider Vilém 19.02.1896 Falknov 12.05.1944 16:19 přechovávání osob říši nepřátelských
467. Schneiderová Marie 08.02.1906 Mukačevo 12.05.1944 16:18 přechovávání osob říši nepřátelských
775. Schovánek Josef 10.05.1898 Louny 14.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
34. Sichernsad Jaroslav 01.09.1903 Újezd nad Lesy 03.05.1943 16:41 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Simpartl Václav omilostněn
Singer Bedřich (Žid-Gestapo)
Singerová Marianne (Žid-Gestapo)
56. Sipka František 14.12.1880 Církvice 27.05.1943 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
841. Sirový Jaroslav 30.06.1901 Mezná 13.12.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
577. Skála Jaroslav 27.10.1925 Praha 04.08.1944 16:06 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Skála Josef zachráněn 5. 5. 1945
Sklenář František zachráněn 5. 5. 1945
758. Skokan Josef 27.03.1910 Kubíkovy Duby 04.11.1944 11:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
506. Skotnitza Štefan 07.12.1893 Frýdek 15.06.1944 16:09 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
337. Skrčený Jan 15.05.1904 Praha 10.02.1944 16:30 zbraně
Skryja Alois omilostněn
Sládek Josef omilostněn
968. Slánský Karel 28.10.1903 Kůlice 06.03.1945 16:00 hospodářský delikt
711. Sloup Bohumil 27.07.1890 Buková 19.10.1944 16:04 přechovávání osob říši nepřátelských
639. Smažil František 17.08.1901 Bobrůvka 18.08.1944 16:17 přechovávání osob říši nepřátelských
Smělý Čeněk omilostněn
589. Smělíková Ludmila 24.04.1921 Napajedla 04.08.1944 16:20 přechovávání osob říši nepřátelských
Smolík Antonín omilostněn
474. Smolík Oldřich 29.01.1909 Bílsko 26.05.1944 16:12 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
996. Snášil Josef 12.03.1903 13.03.1943 16:00 hospodářský delikt
760. Sobotka Miroslav 08.05.1922 07.11.1944 16:00 politický delikt
368. Sojka František 27.07.1910 08.03.1944 16:28 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Sojka Jan (Žid-Gestapo)
171. Soldán Jaromír 21.07.1911 Drahany 16.09.1943 16:43 hospodářský delikt
708. Solil Josef 29.10.1909 Vestec 11.10.1944 16:35 nezjištěný delikt
609. Solperová Anna 08.04.1904 Praha 11.08.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských
Souček Josef zemřel na cele
568. Součková Marie 22.02.1911 Lžovice 20.07.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
385. Soukup Jaroslav 17.01.1891 Břežany 22.03.1944 16:16 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
502. Soukup Miroslav 09.12.1914 Brno 15.06.1944 16:05 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
687. Soukup Václav 27.10.1897 Liběrov 26.09.1944 16:32 hospodářský delikt
690. Soukupová Anna 28.03.1902 Chyňava 26.09.1944 16:35 hospodářský delikt
774. Sova Dušan 09.02.1921 Praha 24.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
591. Sršeň Josef 14.06.1896 Praha 04.08.1944 16:25 přechovávání osob říši nepřátelských
Stampferová Margita (Žid-Gestapo)
586. Stánec Jaroslav 27.01.1924 04.08.1944 16:16 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Staněk Stanislav omilostněn
104. Stará Anna 27.06.1911 Slavětín 08.07.1943 15:17 hospodářský delikt
1062. Steidlová Božena 26.09.1909 Borotín 26.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
220. Stein Ingriš-Viktor 20.02.1902 Praha 14.10.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
81. Steinbach Josef 04.02.1894 Čečovice 17.06.1943 16:40 zbraně
789. Sterner Adolf 03.06.1920 Praha 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
788. Stiebitz Zdeněk 11.01.1918 Praha 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Stockar Bruno, MUDr. omilostněn
962. Stojanoff Christov 05.06.1925 Jandra 22.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
643. Strejček Emil 18.08.1909 Babice 18.08.1944 16:00 hospodářský delikt
387. Strnad Václav 27.09.1909 22.03.1944 16:18 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
396. Strnad Václav 17.02.1910 Vtelno 03.04.1944 16:13 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
447. Střeček Josef 19.01.1912 28.04.1944 16:18 nezjištěný delikt
Stříbrný Václav omilostněn
395. Studecký František 09.09.1891 Chotětov 03.04.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
2. Studený Karel 03.01.1906 Vídeň 05.04.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
10. Stuchlík Josef 18.07.1887 Praha 06.04.1943 16:41 zbraně
482. Suchomel Jaroslav 29.05.1910 Svatoslav 26.05.1944 16:20 přechovávání osob říši nepřátelských
973. Suchomelová Emilie 02.10.1893 Žamberk 06.03.1945 16:00 hospodářský delikt
599. Suchý Jan 29.07.1909 Praha 04.08.1944 16:36 hospodářský delikt
Surovec Vavřina omilostněn
404. Svačina Vojtěch 23.04.1897 Hřichovice 06.04.1944 16:11 hospodářský delikt
Svátek František omilostněn
106. Světnička Eduard 17.03.1906 Nedvězí 16.07.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
668. Svoboda Bedřich 23.08.1912 Praha 08.09.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
559. Svoboda Jaroslav 30.08.1913 Praha 12.07.1944 16:19 přechovávání osob říši nepřátelských
60. Svoboda Josef 03.12.1919 Praha 27.05.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
878. Svoboda Oldřich 30.10.1893 Konětopy 20.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
879. Svobodová Marie 01.06.1898 Konětopy 20.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Svobodová Růžena omilostněna
1044. Svozil Karel 20.11.1910 Osvěčím 19.04.1945 16:00 nezjištěný delikt
210. Sychra Václav 25.11.1910 Turnov 08.10.1943 16:32 zbraně
641. Sýkora Antonín 29.08.1907 v Borůvce 18.08.1944 16:20 přechovávání osob říši nepřátelských
1055. Synač Jaroslav 18.06.1923 Plzeň 21.04.1945 14:00 sabotáž
203. Syrovátko Josef 13.09.1914 Hronov 01.10.1943 16:52 hospodářský delikt
664. Šáda Josef 11.06.1907 Praha 08.09.1944 16:07 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Šafránek Josef omilostněn
Šálek Stanislav omilostněn
201. Šanda Karel 17.03.1910 Brno 01.10.1943 16:49 hospodářský delikt
723. Šára Miroslav 20.09.1901 Praha 20.10.1944 16:00 politický delikt
Šebek Jan omilostněn
189. Šebek Václav 12.04.1893 Prasek 01.10.1943 16:31 hospodářský delikt
255. Šedivý František 25.06.1896 05.11.1943 16:26 přechovávání osob říši nepřátelských
Šefl František zachráněn 5. 5. 1945
772. Šemora Karel 16.12.1921 Ždánice 14.11.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
244. Ševčík Antonín 01.04.1907 Písek 29.10.1943 16:35 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
344. Ševčík Josef 09.05.1904 Dolany 23.02.1944 16:05 přechovávání osob říši nepřátelských
944. Ševčík Karel 03.09.1923 Horní Ročov 16.02.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
528. Šikola Jindřich 13.05.1912 Těpeře 24.06.1944 12:44 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
811. Šikolová Marie 11.10.1902 Přední Lhota 24.11.1944 16:00 politický delikt
Šíma Josef omilostněn
683. Šimáček Vlastimil 26.03.1907 Trutnov 15.09.1944 16:10 hospodářský delikt
707. Šimanovský Josef 18.03.1906 Žebrák 11.10.1944 16:33 hospodářský delikt
136. Šimčík František 24.05.1918 Bystřice 18.08.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
773. Šimůnek František 15.02.1897 Praha 14.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1003. Šimůnek Václav 08.01.1911 Jaroměř 23.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
503. Širůček Karel 21.02.1908 Borotín 15.06.1944 16:06 hospodářský delikt
536. Škarda Edmond 13.04.1925 29.06.1944 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Škrábal Alois zachráněn 5. 5. 1945
243. Šlajs Josef 20.06.1922 29.10.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
379. Šmíd František 18.04.1898 Paseky 22.03.1944 16:08 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
268. Šmíd Karel 21.11.1911 Beroun 17.11.1943 16:24 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
312. Šmíd Václav 20.10.1909 Osek 13.01.1944 11:37 přechovávání osob říši nepřátelských
177. Šmídek Karel 21.09.1910 Studenec 16.09.1943 16:53 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
579. Šnobl Josef 19.12.1916 Plískov 04.08.1944 16:08 nezjištěný delikt
647. Šolc Gustav 14.03.1903 01.09.1944 16:00 nezjištěný delikt
Špaček Antonín omilostněn
456. Špaček Rudolf 02.04.1896 12.05.1944 16:22 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
983. Špala Josef 24.04.1921 Jílové u Prahy 09.03.1945 16:00 sabotáž
1057. Špirk Jaroslav 05.04.1906 Plzeň 21.04.1945 14:00 sabotáž
316. Špot Václav 16.11.1889 Točník 13.01.1944 11:43 přechovávání osob říši nepřátelských
202. Šram Adolf 04.06.1905 Křivoklát 01.10.1943 16:50 hospodářský delikt
54. Šredl Antonín 12.12.1897 Nebřeziny 17.05.1943 16:42 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
706. Šrom Vítězslav 17.06.1922 Svatoslav 11.10.1944 16:31 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
747. Štanzel Josef 12.04.1925 Krásná Hora nad Vltavou 03.11.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
16. Šťastný Antonín 21.10.1888 Kralovice 19.04.1943 16:27 hospodářský delikt
537. Šťastný Josef 13.08.1922 Olomouc 29.06.1944 16:33 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
801. Štefan Jaroslav 15.03.1925 Praha 17.11.1944 16:00 politický delikt
459. Štěpán Antonín 04.04.1908 Načešice 12.05.1944 16:15 hospodářský delikt
483. Štěpánek Vilém 06.05.1911 Šehrov 26.05.1944 16:21 hospodářský delikt
578. Štěrba Jan 17.05.1904 Libušín 04.08.1944 16:07 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
913. Šternský Jan 14.03.1919 Praha 25.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
662. Štolba Vladimír 21.06.1909 Praha 08.09.1944 16:05 politický delikt
637. Štursa Otomar 05.07.1895 18.08.1944 16:15 přechovávání osob říši nepřátelských
Šuba Josef zachráněn 5. 5. 1945
950. Šulc Bohdan 24.12.1914 16.02.1945 16:00 nezjištěný delikt
635. Šuler František 02.04.1919 v Dolní Sklenové 18.08.1944 16:12 přechovávání osob říši nepřátelských
Šustr František zachráněn 5. 5. 1945
76. Švehla Antonín 03.02.1917 Stará Říše 17.06.1943 16:31 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
75. Švehla Jan 17.06.1919 Častrov 17.06.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
267. Švehla Václav 10.12.1899 Proseč 08.11.1943 16:32 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
82. Švehlová Anna 16.10.1897 Pojbuky 17.06.1943 16:41 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
402. Švehlová Božena 29.6.1889 Chotětov 03.04.1944 16:20 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
819. Tajmr Josef 18.10.1906 Nová Ves 01.12.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
Talián Alois omilostněn
57. Taussigová Elsa 13.01.1885 Lipsko 05.11.1943 16:29 přechovávání osob říši nepřátelských
628. Tefelner Rudolf 31.12.1894 Boskovice 18.08.1944 16:21 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
4. Teringl Josef 26.02.1893 Měkynec 05.04.1943 16:38 hospodářský delikt
108. Tesařík Jan 20.01.1902 Podivín 16.07.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Thein František (Žid-Gestapo)
715. Tichánek Vojtěch 23.04.1919 Jasenice 19.10.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
986. Tichý František 04.11.1918 13.03.1945 16:00 zbraně
98. Till Jan 27.12.1922 08.07.1943 15:00 hospodářský delikt
Tlustý Václav omilostněn
299. Tlustý Vilém 02.11.1891 Vinařice 22.12.1943 16:29 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
492. Tobiášek Vladimír 14.12.1920 Praha 09.06.1944 16:13 sabotáž
410. Tockstein Václav 15.09.1909 Neseldorf 06.04.1944 16:17 hospodářský delikt
785. Tomanec Josef 02.08.1901 Ratiboř 14.11.1944 16:00 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
338. Topič Josef 08.04.1894 Svrkyň 10.02.1944 16:30 zbraně
546. Topinka Václav 03.01.1898 Kladno 12.07.1944 16:05 přechovávání osob říši nepřátelských
547. Topinková Františka 17.12.1909 Kladno 12.07.1944 16:06 přechovávání osob říši nepřátelských
Topol Jaroslav omilostněn
1053. Traspe Eduard 25.03.1910 Malešice 21.04.1945 14:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
233. Traudiš Jindřich 03.07.1889 Koryčany 14.10.1943 16:49 sabotáž
842. Travěnec Vojtěch 14.04.1898 13.12.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
Travěncová Malvína zachráněna 5. 5. 1945
30. Trčka František 12.02.1910 Mostečný 03.05.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
817. Trčka František 09.04.1901 01.12.1944 16:00 nezjištěný delikt
570. Trčka Václav 01.02.1912 Praha 20.07.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
535. Troníček Josef 21.09.1904 Praha 29.06.1944 16:31 politický delikt
821. Trost Julius 19.2.1891 Vinoř 01.12.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
890. Tröber Karel 06.01.1904 Litoměřice 05.01.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
394. Třešňák Josef 21.08.1913 Zámostí 03.04.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
52. Tulach Josef 05.05.1907 17.05.1943 16:38 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
33. Tůma František 25.12.1866 Brandýs 03.05.1943 16:40 hospodářský delikt
32. Tůma Josef 17.09.1902 Brandýs 03.05.1943 16:37 hospodářský delikt
597. Tůma Karel 21.1.1893 Janovice 04.08.1944 16:33 sabotáž
712. Tůma Václav 24.10.1901 Dobřichovice 19.10.1944 16:08 zbraně
102. Turek Karel 5.5.1892 České Budějovice 08.07.1943 15:13 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
989. Tuzar Josef 27.03.1911 Praha 13.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
966. Tyburec Josef 12.09.1919 Nové Město 06.03.1945 16:00 sabotáž
Tylšar Antonín omilostněn
259. Tyšer Josef 17.12.1914 Běleč 08.11.1943 16:21 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
636. Uhlíř Petr 17.08.1908 v Pikarci 18.08.1944 16:14 přechovávání osob říši nepřátelských
926. Uldrich Alois 06.12.1892 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
663. Ulman Štefan 26.12.1901 Hradiště 08.09.1944 16:06 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
680. Urban František 24.02.1902 Kvasice 15.09.1944 16:02 hospodářský delikt
Urban Jan omilostněn
600. Urban Jan 12.01.1915 Roudnice 04.08.1944 16:37 hospodářský delikt
Urbánek Karel zachráněn 5. 5. 1945
Urbánková Amalie zachráněna 5. 5. 1945
Uxa Josef omilostněn
672. Vacek Antonín 31.03.1898 Knovíz 08.09.1944 16:17 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
94. Vacek František 20.01.1908 Praha 08.07.1943 15:06 hospodářský delikt
971. Vacek Jaroslav 07.05.1895 Peterkov 06.03.1945 16:00 hospodářský delikt
133. Vacula Adolf 04.06.1915 Mivalkov 18.08.1943 16:26 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Vaculík Jaroslav zachráněn 5. 5. 1945
Vágner Jaroslav zachráněn 5. 5. 1945
540. Váchová Anežka 09.01.1904 Březiná 29.06.1944 16:36 přechovávání osob říši nepřátelských
671. Valášek Karel 12.10.1898 Písek 08.09.1944 16:15 politický delikt
261. Valeček Adolf 11.06.1922 Suchdol 08.11.1943 16:24 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Válek Jan omilostněn
412. Valeš Václav 24.9.1891 Plzeň 06.04.1944 16:19 hospodářský delikt
208. Valigura Pavel 16.01.1917 01.10.1943 16:59 sabotáž
326. Vališ Bohumil 10.11.1901 Holice 28.01.1944 16:39 hospodářský delikt
321. Vališ Karel 11.09.1893 Běstvina 28.01.1944 16:31 hospodářský delikt
837. Valvoda Václav 16.08.1905 Písek 13.12.1944 16:00 nezjištěný delikt
Vaňha Josef omilostněn
1013. Vařil Matěj 24.02.1899 Rožmitál 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
446. Vašíček Jaroslav 04.05.1922 Kunčičky 28.04.1944 16:17 zbraně
439. Vašina Josef 04.05.1900 Česká Třebová 28.04.1944 16:09 zbraně
838. Vašta Ladislav 15.03.1914 Lžín 13.12.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
694. Vaverová Josefa 13.12.1901 05.10.1944 16:32 přechovávání osob říši nepřátelských
226. Vávra Václav 14.12.1886 Bezno 14.10.1943 16:39 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
160. Vejmelka Josef 17.08.1910 16.09.1943 16:26 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
80. Vejražka Ladislav 19.11.1919 Zákolany 17.06.1943 16:38 hospodářský delikt
477. Velan Václav 30.09.1890 Podolí u Brna 26.05.1944 16:15 zbraně
Velenovský Josef omilostněn
99. Veleta Antonín 29.03.1878 08.07.1943 15:03 hospodářský delikt
480. Venclík Bohumil 27.10.1881 Tovačov 26.05.1944 16:18 přechovávání osob říši nepřátelských
566. Veselý Jan 12.01.1909 Praha 20.07.1944 16:00 zbraně
654. Veselý Josef 08.10.1902 Kouty 01.09.1944 16:08 nezjištěný delikt
Veselý Josef omilostněn
550. Větrovcová Emilie 19.04.1890 Duby 12.07.1944 16:08 přechovávání osob říši nepřátelských
551. Větrovcová Josefa 08.11.1908 Kladno 12.07.1944 16:10 přechovávání osob říši nepřátelských
454. Vichra Jindřich 01.10.1918 Praha 12.05.1944 16:14 přechovávání osob říši nepřátelských
24. Vitáková Marie 28.12.1885 Podskalí 24.04.1943 10:47 přechovávání osob říši nepřátelských
170. Vitásek Josef 15.03.1907 Prostějov 16.09.1943 16:42 hospodářský delikt
1024. Vitovská Anna 26.07.1896 Kladno 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1023. Vitovský František 20.02.1879 Kladno 04.04.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
374. Vízner Václav 28.11.1909 Lipkovice 22.03.1944 16:02 přechovávání osob říši nepřátelských
674. Vlasák Josef 04.10.1910 08.09.1944 16:19 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Vlasák Václav omilostněn
880. Vlčňovský Ladislav 19.03.1907 Popovice 20.02.1944 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
910. Vlk Antonín 11.10.1893 Kytín 25.01.1945 16:00 zbraně
57. Vlk František 15.09.1905 Praha 27.05.1943 16:29 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
769. Vlk Matěj 23.09.1889 Oslov 07.11.1944 16:00 politický delikt
103. Vojtek František 07.11.1909 Nový Hrozenkov 08.07.1943 15:16 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
815. Vojtěchovský Vladimír 06.04.1925 Praha 24.11.1944 16:00 schvalování atentátu
555. Vokáč Karel 28.10.1903 Zbiroh 12.07.1944 16:14 přechovávání osob říši nepřátelských
246. Vokatý Jan 24.01.1892 Praha 29.10.1943 16:39 politický delikt
742. Volf Jan 07.03.1907 Mirotice 03.11.1944 16:00 zbraně
992. Volf Jindřich 29.03.1879 Mirotice 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
1001. Volný Jaroslav 17.03.1890 Heřmanov 13.03.1945 16:00 hospodářský delikt
Vonásek Karel zachráněn 5. 5. 1945
408. Vondra Jaroslav 18.11.1922 Vilémov 06.04.1944 16:15 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
673. Vondráček Josef 04.09.1913 Motyčín 08.09.1944 16:18 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
656. Vopálecká Marie 22.12.1911 Droušetice 01.09.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Vopička Petr zachráněn 5. 5. 1945
990. Vorel Jiří 17.11.1923 Praha 13.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
Vorsová Aloisie omilostněna
115. Voříšek Václav 11.10.1900 Dvůr Králové 21.07.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
977. Votava Jaroslav 25.01.1923 Klánovice 09.03.1945 16:00 nezjištěný delikt
699. Votruba Emanuel 10.05.1911 Březová 05.10.1944 16:40 politický delikt
481. Vrána František 04.10.1889 Drahotuše 26.05.1944 16:19 přechovávání osob říši nepřátelských
386. Vrána Rudolf 01.04.1901 Praha 22.03.1944 16:17 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
127. Vršecký Josef 21.10.1904 Praha 13.08.1943 16:34 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
353. Vuch Václav 03.07.1911 Plzeň 23.02.1944 16:16 politický delikt
914. Vybíhal Josef 15.11.1906 Černovice 25.01.1945 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1043. Vyhnal Čeněk 29.03.1911 Vlašim 19.04.1945 16:00 zbraně
Vyhnánek Jaroslav zachráněn 5. 5. 1945
965. Vychodil František 17.11.1913 Háčky, okr. Líteň 22.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
612. Vychodil Josef 19.01.1905 Olomouc 17.08.1944 16:01 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
360. Vymětal Ferdinand 27.12.1899 Kanovsko 01.03.1944 16:00 hospodářský delikt
Vysocký Josef omilostněn
625. Vytisk Jaromír 27.01.1908 Písek 17.08.1944 16:19 přechovávání osob říši nepřátelských, zbraně
737. Výtisk Václav 01.01.1915 Písek 03.11.1944 16:00 politický delikt
476. Vytrhlík František 30.04.1914 Prusinky 26.05.1944 16:14 zbraně
166. Výtvar Jaroslav 06.02.1892 Staré Hrady 16.09.1943 16:36 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
799. Webinger Adolf 05.02.1919 17.11.1944 16:00 partyzán
510. Weinsteinová Alžběta 17.08.1896 Barnaul 15.06.1944 16:13 přechovávání osob říši nepřátelských
151. Weiss Milan 14.08.1923 Praha 09.09.1943 16:37 zbraně
830. Welzel Heřman 23.03.1905 Brno 08.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
Winterberg Alex, Dr.Ing. omilostněn, ale předán gestapu
403. Würlová Františka 19.06.1908 06.04.1944 16:10 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
1. Zábranský Václav 22.05.1904 Vuzín 05.04.1943 16:30 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
701. Zadníček Antonín 04.01.1896 Příbram 05.10.1944 16:43 politický delikt
260. Zach Karel 20.08.1903 Vídeň 08.11.1943 16:23 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
165. Zajíc Miroslav 14.05.1918 Nový Telib 16.09.1943 16:34 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
35. Zajíček Jan 07.01.1888 Sedlčany 03.05.1943 16:43 hospodářský delikt
184. Zamrazil Antonín 24.05.1925 Plešovec 24.09.1943 16:30 přechovávání osob říši nepřátelských
198. Zapletal Jaroslav 28.07.1912 Otrokovice 01.10.1943 16:45 hospodářský delikt
1052. Zapletal Zdeněk 03.10.1915 Kroměříž 21.04.1945 16:00 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu
791. Zápotocká Anna 11.07.1889 Polná 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
790. Zápotocký Jan 24.03.1898 Praha 17.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
212. Zápotocký Otakar 21.05.1889 Slaný 08.10.1943 16:36 přechovávání osob říši nepřátelských
979. Záveský Jaroslav 20.02.1895 Ohařice 09.03.1945 16:00 hospodářský delikt
959. Zavřel Stanislav 10.07.1910 Skaštice 22.02.1945 16:00 politický delikt
Zborník Jiří omilostněn
426. Zbroj Antonín 05.08.1903 Brodec 19.04.1944 16:35 politický delikt
421. Zbrojová Antonie 11.06.1902 Kačov 19.04.1944 16:29 politický delikt
932. Zdráhalová Anna 17.02.1906 Plzeň 15.02.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
1019. Zedník Bedřich 15.02.1895 Droždín 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
Zedník Bedřich omilostněn
1050. Zedníková Marie 21.05.1899 Droždín 23.03.1945 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
232. Zechmeister Adolf 09.04.1920 Vídeň 14.10.1943 16:48 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
276. Zelinka Petr 27.06.1906 Brno 17.11.1943 16:36 poslech nepřátelských vysílacích stanic nebo montování, nebo nevystřižení krátkých vln v aparátu, zbraně
Zeman Josef zachráněn 5. 5. 1945
722. Zeman Václav 27.09.1892 Stanovy 20.10.1944 16:00 politický delikt
530. Zemanová Marie 06.05.1896 Stanovy 24.06.1944 12:47 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
6. Zemek Josef 05.04.1908 06.04.1943 16:30 hospodářský delikt
713. Zich Zdeněk 12.11.1923 z Radnanic 19.10.1944 16:08 nedovolené překročení hranic (např. na Slovensko)
738. Zichová Růžena 10.03.1920 03.11.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
159. Zika Alois 20.05.1904 Ervěnice 16.09.1943 16:25 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
154. Zikmund Antonín 13.06.1912 Pchery 09.09.1943 16:41 zbraně
Zítek Jaroslav omilostněn
1059. Zmek Karel 27.08.1911 Nová Ves 21.04.1945 14:00 přechovávání osob říši nepřátelských
657. Zouharová Rafaela 01.03.1899 Kuničky 01.09.1944 16:11 přechovávání osob říši nepřátelských
824. Zrník Jan 10.07.1921 01.12.1944 16:00 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
580. Zuzka Václav 20.03.1915 Hnidousy 04.08.1944 16:09 sabotáž
463. Žák Václav 19.06.1883 Stará Lysá 12.05.1944 16:29 fotografie neuvedeny (delikty, kde vlastenecký nebo hospodářský motiv nepadá v úvahu)
709. Žalud Václav 10.12.1888 Hořovice 19.10.1944 16:00 přechovávání osob říši nepřátelských
575. Žďánský Vladimír 06.12.1923 Praha 04.08.1944 16:04 sabotáž
728. Ženíšek František 18.07.1920 Černice 20.10.1944 16:00 politický delikt
726. Ženíšek Josef 06.05.1909 Černice 20.10.1944 16:00 politický delikt
727. Ženíšková Barbora 18.01.1909 Štěnonice 20.10.1944 16:00 politický delikt
407. Žídek Jan 20.01.1908 Palkonice 06.04.1944 16:14 zbraně, přechovávání osob říši nepřátelských
163. Žídek Karel, Dr. 02.02.1896 16.09.1943 16:30 hospodářský delikt
156. Živec Václav 02.02.1897 Dušníky 09.09.1943 16:44 přechovávání osob říši nepřátelských
158. Živcová Jarmila 02.07.1908 Prosek 09.09.1943 16:48 přechovávání osob říši nepřátelských
493. Žižka Richard 14.09.1897 Přerov 09.06.1944 16:14 zbraně

[1] HLAVÁČEK, Jaromír – KAUCKÝ, Tomáš: Ve spárech nacismu. Památník protifašistického boje Praha-Pankrác. Federální ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků ve spolupráci se Správou Sboru nápravné výchovy ČSR, Praha 1985, s. 18. [2] Odsouzení Schnellgerichty byli popraveni většinou v poledne. [3] THIELE, Vladimír (ed.): Žaluji II, s. 862. Jiné prameny uvádějí i nižší čísla. Např. 1066 popravených. In: SLÁDEK, Zdeněk: Od „ochrany“ ke „konečnému řešení“. Nacistický teror v českých zemích v letech 1939–1945. Vězeňská služba ČR, Praha 1999, s. 86. [4] THIELE, Vladimír (ed.): Žaluji II. Orbis, Praha 1946, s. 862. [5] V jiných pramenech uváděno celkem 55 zachráněných do 5. května 1945.